header image

2009-ieji – esminių permainų energetikoje metai

Data

2009 12 10

Įvertinimas
0

Nuo naujos atominės elektrinės projekto iki sodininkų reikalų, nuo LEO LT iššūkių iki „gyvatuko“ problemų – toks platus darbų frontas užgriuvo šių metų vasario 25 dieną įsteigtą Energetikos ministeriją.

Svarbiausia yra ne energetikos įmonių pelnas, o vartotojų interesai - šis visiškai naujas veiklos principas tapo lūžiu energetikos sektoriuje, daugelį metų buvusiu valstybe valstybėje. Permainos buvo greitos, ypač elektros energetikos ūkyje – metų pradžioje ministerija buvo užversta vartotojų skundais, o jau nuo liepos negauta nė vieno naujo skundo.

Vėliau ėmė ryškėti strateginių projektų kontūrai, per devynis mėnesius virtę realiai darbiais.

10 svarbiausių ministerijos atliktų darbų:

  1. Paskelbtas naujos atominės elektrinės strateginio investuotojo konkursas.
  2. Sparčiai įgyvendinamas Lietuvos-Švedijos elektros jungties „NordBalt“ projektas – baigiami Baltijos jūros dugno tyrimai, artimiausiomis dienomis Europos Komisija projektui turėtų skirti 175 mln. eurų.
  3. Pajudėjo Lietuvos-Lenkijos elektros jungties „LitPol Link“ statybos projektas – gauta 2,4 mln. eurų ES parama jungties techniniam projektui.
  4. Šiuo metu vykdomas tarptautinis konkursas Syderių (Telšių r.) požeminės gamtinių dujų saugyklos geologinės struktūros tyrimams atlikti. Taip pat rengiama Suskystintų gamtinių dujų (SGD) importo galimybių studija, kurioje bus aptartos potencialios SGD terminalo statybos vietos, technologijos, galimi SGD importo kiekiai, kaštai ir kiti veiksniai, kurie yra svarbūs priimant strateginius sprendimus SGD srityje. Tai pirmieji realūs žingsniai mažinant priklausomybę nuo vienintelio dujų tiekėjo.
  5. Iš esmės pasistūmėjo 3 metus vėlavusių svarbiausių Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimas – 2009 m. rugsėjį gauti statybos leidimai ir pradėti statybos darbai panaudoto radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiams ir branduolinio kuro saugyklai įrengti. Darbai vykdomi paspartintu režimu.
  1. Padėti pagrindai laisvai elektros rinkai sukurti. Ji pradės veikti nuo 2010 metų sausio 1-osios. Rinkos plėtros planą patvirtinto Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 740. Plane numatyta sudaryti realias galimybes Lietuvos vartotojams užsitikrinti elektros energijos tiekimą laisvai pasirenkant elektros energijos tiekėją, pasinaudojant laisvos elektros energijos rinkos mechanizmais, o tiekėjams sudarys galimybę be apribojimųlaisvai prekiauti elektros energija. Plano nuostatas padės įgyvendinti jau parengti Elektros energetikos įstatymo pakeitimai.
  2. Visuomenei naudingiausiu būdu ardoma bendrovė LEO LT: su privačiu investuotoju „NDX energija“ pasirašyta taikos sutartis, numatanti, kad valstybei atitenka visos LEO LT akcijos, dar šiemet turi būti parinktas LEO LT likvidatorius.
  3. Įvestas griežtesnis energetikos monopolijų kainų reguliavimas, kuris leido apriboti įmonių pelno normą (ne daugiau 5 proc.). Be to, įmonės neteko galimybės dirbtinai išpūsti savo turto vertę. Šie sprendimai sumažino galimybes nepagrįstai didinti viršutines kainų ribas, o tuo pačiu ir elektros bei dujų kainas galutiniams vartotojams.
  4. Parengtas Bendrai naudojamų elektros energetikos objektų išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašas, kuris padės išspręsti nuolat kylančius ginčus tarp vartotojų, ypač sodininkų, ir skirstomųjų tinklų.
  5. Keičiamas Šilumos ūkio įstatymas, kuris leis tvarkingai ir suprantamai atsiskaityti už karštą vandenį. Gyventojai už suvartotą vandenį mokės tik pagal patikrintų skaitiklių rodmenis, o „gyvatuko“ mokestis bus fiksuotas. Tai padės išvengti situacijos, kuomet karšto vandens tiekėjai nenormatyvines netektis „gyvatuko“ mokesčio pavidalu perkeldavo ant vartotojų pečių. O tai savo ruožtu skatins karšto vandens tiekėjus analizuoti suvartojimus bei imtis prevencinių priemonių prieš nesąžiningus vartotojus.