Skelbiama UAB „EPSO-G“ Audito komiteto prie stebėtojų tarybos nepriklausomo nario atranka

Įgyvendinant Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires, patvirtintas 2015 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-212, bei UAB „EPSO-G“ įstatus (2015 m. gruodžio 17 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre ir pakeisti 2016 m. gegužės 20 d.), atliekama Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupę (toliau – Įmonių grupė) kontroliuojančios bendrovės – UAB „EPSO-G“ (toliau – Bendrovė) – Audito komiteto prie stebėtojų tarybos (toliau – Audito komitetas) nepriklausomo nario atranka.

Reikalavimai kandidatams bei atrankos proceso aprašymas

Nepriekaištingos reputacijos bei nepriklausomumo deklaracija

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19