Metiniai veiklos planai

Ministerijos metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-17