Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Energetikos ministerijos strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir energijos vartotojų interesų užtikrinimas ministrui pavestose valdymo srityse: energetinis saugumas; branduolinė energetika; iškastiniai energijos ištekliai, atsinaujinantys energijos ištekliai, elektra ir šiluma, energijos vartojimo efektyvumas.

Ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluota Energetikos ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Ministerijos metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

Energetikos ministerijos veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant Energetikos ministerijos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas ir tarpinstitucinius veiklos planus.

Energetikos ministerijos veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant Energetikos ministerijos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas ir tarpinstitucinius veiklos planus.

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-01 „Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms“ aprašasApraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas.

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-05-01-01 „Įgyvendinti dujotiekių jungčių statybos ir stiprinimo projektus“ aprašas. Apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašasEkonominės ir socialinės naudos skaičiuoklėStebėsenos rodiklių aprašymo kortelė.

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-05-02-01 „Įgyvendinti Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą“ aprašas. Apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašasEkonominės ir socialinės naudos skaičiuoklėStebėsenos rodiklių aprašymo kortelė.

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašas. Pagrindimas. Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė. Skaičiuoklė.

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas

Ekonominės ir socialinės naudos skaičiuoklė

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas

Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė (EV produkto rodiklis)

Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė (EV produkto rodiklio planas)

Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė (Rezultato rodiklis)

Energetikos ministro įsakymas „Dėl 2021–2023 metų Nacionalinės energetikos pažangos programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-07 Įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą aprašo patvirtinimo pakeitimo“

Energetikos ministro įsakymas „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinės energetikos pažangos programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-07 „Įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą“ aprašo patvirtinimo“:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-20