Kur kreiptis, jei kilo problemų?

Energetikos ministerija koordinuoja šilumos ūkio plėtros politiką ir rengia strategines kryptis, siekdama plėtoti patikimą, kokybišką, mažiausių sąnaudų šalies mastu reikalaujantį šilumos gamybos ir tiekimo būdą, diegti konkurenciją tarp šilumos gamintojų ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų, teisiškai reglamentuoja šilumos vartotojų, šilumos tiekėjų bei šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų santykius.

Šilumos vartotojai dėl galimai pažeistų šilumos vartotojų teisių ir/ar teisėtų interesų pirmiausia turėtų kreiptis į:

  • Šilumą ar/ir karštą vandenį tiekiančią įmonę,
  • Šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklą vykdančią įmonę.

Jei atitinkamos įmonės atsakymas vartotojų netenkina, nėra pakankamai išsamus, vartotojai turėtų kreiptis į ginčus ne teismine tvarka nagrinėjančias valstybės ir savivaldybės institucijas:  

  • Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo;
  • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo;
  • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityje;
  • Savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų bei šios priežiūros atlikimo tvarkos. Vartotojas taip pat turi teisę kreiptis į vietos savivaldos instituciją.

Vartotojų ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14