Šilumos ūkis

Pertvarka

  • Esminė Lietuvos šilumo ūkio pertvarka prasidėjo 1997 metais.
  • Šilumos ūkis buvo atskirtas nuo akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ ir padalintas į savarankiškas įmones bei perduotas savivaldybėms.
  • Pasikeitė ir šilumos ūkio valdymas bei reguliavimas. Savivaldybės, perėmusios valstybei priklaususias šilumos tiekimo bendrovių akcijas, įgavo teisę savarankiškai valdyti šias bendroves.
  • Kartu savivaldybės perėmė ir atsakomybę už bendrovių veiklos rezultatus.

Skaičiai:

  • Metinė Lietuvos šilumos energijos gamyba siekia apie 9,400 GWh;
  • Instaliuota šilumos energijos šaltinių šiluminė galia sudaro apie 9,920 MW;
  • Bendras vartotojų skaičius sudaro daugiau kaip 620 tūkstančių.
  • Lietuvos miestuose per centralizuotas šilumos tiekimo sistemas šildoma apie 72% gyvenamųjų namų ploto.

Dabartis

Lietuvoje vyrauja centralizuotas šilumos tiekimas. Tiekiant šilumą centralizuotai, šiuo metu susiduriama su įvairiomis ekonominėmis, techninėmis, socialinėmis problemomis.

Tikslas

Energetikos ministerijos tikslas – parengti strategines šilumos ūkio plėtros kryptis ir koordinuoti procesą taip, kad būtų plėtojamas patikimas, kokybiškas, mažiausių sąnaudų reikalaujantis šilumos gamybos ir tiekimo būdas.

Kaip to pasiekti?

Siekiant sumažinti gyventojų išlaidas būsto šildymui, būtina mažinti Lietuvos energetinę priklausomybę nuo importuojamo kuro t. y. gamtinių dujų. Tam reikia šilumos gamybos šaltinius pritaikyti tam, kad būtų galima deginti vietinį kurą. 

Skatinama šilumos gamyba iš biokuro, atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, atliekų deginimo, taip pat iš geoterminės energijos.