Istorija ir pagrindiniai skaičiai

1 energijos blokas

 • 1974 m. prasidėjo parengiamieji Ignalinos AE statybos darbai.
 • 1978 m. kovą pradėti ir rugsėjį užbaigti pirmojo IAE energetinio bloko statybos žemės darbai. 
 • 1979 m. balandžio 17 d. SSRS MT priėmė nutarimą Nr. 352-119, kuris suteikė „žalią šviesą“ Ignalinos AE statybai. Tuo pat laiku baigtas nulinis ciklas statant pirmąjį bloką (pamatų gylis – 7 m).
 • 1979 m. Gruodžio 12 d. SSRS vidutinės mašinų pramonės ministro įsakymu 10 sąjungos ministerijų ir 45 gamyklos turėjo užtikrinti, kad 1982 metais pradėtų veikti pirmasis blokas.
  • Pirmasis blokas buvo pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodžio 31 d

2 ir 3 energijos blokai

Tuo pat metu jau vyko ir kitų dviejų blokų statyba:

 • 1980 m. rugsėjį buvo baigti žemės darbai. Darbai vyko sparčiai, nuolat augo dirbančių statyboje žmonių skaičius.
 • Prasidėjo trečiojo bloko statyba.
 • 1986 m. buvo užbaigti antrojo reaktoriaus montavimo darbai, tais pačiais metais buvo numatyta pradėti jį eksploatuoti, tačiau dėl 1986 m. balandžio 26 d. avarijos Černobylio atominėje elektrinėje terminas buvo nukeltas.
  • Antrasis blokas pradėjo dirbti 1987 m. rugpjūčio 31 d.   
 • Pradėjus antrojo bloko eksploataciją jau buvo atlikta apie 60 proc. trečiojo bloko statybos darbų.
 • Po Černobylio avarijos, LSSR vyriausybė kreipėsi į SSRS vyriausybę dėl  Ignalinos AE trečiojo bloko statybos. 
  • Trečiojo bloko statyba buvo užkonservuota, o 1989 m. visiškai sustabdyta.  
 • 1991 m. perėmusi savo jurisdikcijon Ignalinos AE, Lietuvos Respublika tapo 31 pasaulio valstybe, naudojančia branduolinę energiją elektros energijos gamybai.

RBMK reaktorių saugumas: Dėl Černobylio avarijos, IAE buvo atlikta nemažai išsamių tarptautinių tyrimų bei saugos analizių. Galima teigti, kad avarijos tikimybė Ignalinos AE bei bendras saugos lygis buvo panašūs į Vakarų šalių atominių elektrinių saugos lygį. Tačiau RBMK tipo reaktoriai neturi tokio apsauginio gaubto, kaip šiuolaikiškos kitų tipų atominės elektrinės, kuris sulaikytų avarijos metu galinčias išsiskirti radioaktyvias medžiagas. Taigi dalis Vakarų šalių politikų ir organizacijų tebesilaiko nuostatos, kad RBMK tipo reaktorių eksploatavimo rizika negali būti sumažinta tiek, kad jie būtų pakankamai saugūs eksploatuoti ilgą laiką.

ĮDOMU: Skaičiai

Darbo jėga:

 • 1978 metų pabaigoje, pirmojo bloko statybose dirbo 5067 žmonių.
 • 1982 m. Ignalinos AE statybose dirbo 11 286 žmonės.
 • Tęsiant antrojo ir prasidėjus trečiojo bloko statyboms bei pradėjus Eksploatuoti pirmąjį AE bloką elektrinėje dirbo 13 573 žmonės.

Statant Ignalinos AE nutiesta:

 • 142 km kelių.
 • 50 km geležinkelio bėgių.
 • 390 km ryšio linijų.
 • 334 km elektros energijos perdavimo linijų.
 • 133 km kanalizacijos linijų.
 • 164 km šilumos tinklų vamzdynų.

Darbams sunaudota:

 • 3544000 m³ gelžbetonio konstrukcijų.
 • 76480 t armatūros.

Energijos gamyba:

 • 1991 m. Ignalinos AE gamino 60 proc. visos šalies elektros energijos.
 • Rekordiniai  -  1993 metai, kai IAE pagamino 12,26 mlrd. kilovatvalandžių arba 88,1 proc. valstybei reikalingos elektros energijos.

Įdomus faktas:

 • 1993 m. rodiklis užfiksuotas Gineso rekordų knygoje, kaip didžiausias indėlis į bendrą elektros energijos gamybą pasaulio branduolinės energetikos istorijoje
 • Per 26 eksploatavimo metus Ignalinos AE pagaminta 307, 9 milijardų kilovatvalandžių elektros energijos.
 • Pirmame bloke pagaminta - 136,9 mlrd.
 • Antrame bloke pagaminta - 170, 2 mlrd.
 • Viso parduota - 279,8 milijardų kilovatvalandžių elektros energijos.

Įdomus faktas: Ignalinos AE veikę du kanalinio tipo šiluminių neutronų vandens-grafito branduoliniai reaktoriai RBMK-1500 buvo galingiausi pasaulyje energetiniai reaktoriai.

Daugiau skaitykite: http://www.iae.lt/apie-mus/istorija/

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-04