Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas

2009 m. gruodžio 31 d., Lietuvai vykdant stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytus įsipareigojimus, Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE arba įmonė) visiškai nutraukė elektros energijos gamybą. 

Europos Sąjunga įsipareigojo teikti adekvačią papildomą finansinę paramą eksploatavimo nutraukimo darbams.

ES šalys pripažino, jog Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas truks ilgiau, negu leido tuometinės finansinės perspektyvos ir kad tai yra išskirtinė, neatitinkanti šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo finansinė našta Lietuvai. Jos paskelbė, kad, būdamos solidarios su Lietuva, yra pasirengusios tęsti papildomą reikalingą Bendrijos paramą eksploatavimo nutraukimui taip pat ir po Lietuvos įstojimo į ES.

Iki šiol:

  • 2004 gruodžio 31 d.  sustabdytas pirmas elektrinėje veikęs energetinis blokas su RBMK-1500 tipo (elektrinė galia – 1500MW) reaktoriumi.
  • 2009 m. gruodžio 31d.  sustabdytas antrasis energetinis blokas (reaktorius – RBMK-1500).
  • Elektrinė pradėta išmontuoti, vykdomi kiti eksploatavimo nutraukimo darbai. 

Šiuo metu abu IAE reaktoriai yra sustabdyti ir yra saugaus išlaikymo fazėje. Iš 1-ojo reaktoriaus kuras yra visiškai iškrautas į panaudoto kuro išlaikymo baseinus. 2011 m. vasario 1 d. pradėtas panaudoto branduolinio kuro iškrovimas iš 2-ojo elektrinės energijos bloko reaktoriaus ir jo perkėlimas į išlaikymo baseinus.

Energijos blokų su RBMK tipo grafito reaktoriais išmontavimas -  pasaulyje analogų neturintis projektas.

2012 m. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pardavė įmonei nereikalingo turto už beveik 1,7 mln. litų. Praėjusiais metais įmonė uždirbo 4,62 mln. litų. 2012 m. IAE planuojama išmontuoti apie 2500 tonų įrangos. Dalis šios įrangos taip pat bus parduodama aukcionuose.

Daugiau informacijos apie Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą rasite čia:

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-16