Gamtinių dujų importas ir vartojimas Lietuvoje

2014 m. į Lietuvą importuota 2578,2 mln. m3 gamtinių dujų. 2014 m. gamtines dujas importavo ne tik AB „Lietuvos dujos“, UAB „Dujotekana“, UAB „Haupas“, AB „Achema“, UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, bet ir UAB „Litgas“. Gamtinės dujos į Lietuvą 2014 m. buvo importuojamos iš Rusijos OAO „Gazprom“, o UAB „Litgas“ terminalo bandymams skirtą SGD krovinį įsigijo iš bendrovės „Statoil“. UAB „Dujotekana“ dujas importavo iš tarpininko „LT GAS Stream AG“. Gamtinių dujų importo rinkoje veikiantys dalyviai 2014 metais, palyginti su 2013-aisiais, importavo 4,4 proc. mažiau gamtinių dujų. Alternatyvių kuro rūšių (1 proc. sieringumo mazuto ir 0,1 proc. gazolio) kainų mažėjimas ir AB „Lietuvos dujos“ nuo 2014 m. gegužės 1 d. derybų su OAO „Gazprom“ metu gauta importo kainos nuolaida lėmė 11,7 proc. mažesnę svertinę gamtinių dujų importo kainą, palyginti su 2013 metais. 2014 metais paskirstyta 13,4 proc. mažiau gamtinių dujų nei 2013 metais. Didžiausią skirstymo rinkos dalį – 98,2 proc. – užima AB „Lietuvos dujos“.

Tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį 2014 m. transportuota 2075,4  mln. m³ gamtinių dujų (2013 m. – 2152,4 mln. m³).  Palyginti su 2013 m., tranzito apimtys sumažėjo 3,6 proc., su 2012 m. sumažėjo – 4,2 proc

2013 metais iš Rusijos į Lietuvą gamtines dujas, kaip ir anksčiau, importavo 5 įmonės: AB „Lietuvos dujos“, UAB „Dujotekana“, UAB „Haupas“, AB „Achema“ ir UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“. 4 dujų įmonės yra sudariusios sutartis su AB „Gazprom“, o UAB „Dujotekana“ dujas perka per „Gazprom“ tarpininką – „LT Gas Stream“.

2013 m. į Lietuvą importuota 2650 mln. kub. m gamtinių dujų, iš jų AB „Lietuvos dujos“ – 1005,6 mln. kub.m (nupirko iš „Gazprom“ – 1059,2 mln. kub.m); AB „Achema“ – 1084,3 mln. kub.m; UAB „Dujotekana“ – 380,14 mln. kub.m; UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ 167,8 mln. kub.m ir  UAB „Haupas“ – 12,1 mln. kub.m.

Tranzitu į Kaliningrado sritį 2013 m. transportuota 2152,5 mln. kub.m gamtinių dujų, iš jų  AB „Lietuvos dujos“ transportavo 1217,8 mln. kub.m; AB „Amber Grid“ – 934,7 mln. kub.m (2012 m. transportuota 2167,4 mln. kub. m).

2013 m. suvartota 2679,64 mln. kub.m gamtinių dujų, iš jų buitiniai – 154,1 mln. kub.m, nebuitiniai vartotojai – 2525,54 mln. kub.m (neskaitant turinčių tiesiogines sutartis AB „Achema“ ir KTE – 1273,44 mln. kub.m).

2012 m. iš Rusijos į Lietuvą gamtines dujas, kaip ir anksčiau, importavo 5 įmonės:

 • AB „Lietuvos dujos“,
 • UAB „Dujotekana“,
 • UAB „Haupas“,
 • AB „Achema“,
 • UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“. 

4 iš jų yra sudarę sutartis su AAB „Gazprom“, o UAB „Dujotekana“ dujas perka per „Gazprom“ tarpininką – „LT Gas Stream“. 

2012 m. į Lietuvą importuota 3320,6 mln. m3 gamtinių dujų, iš jų AB „Lietuvos dujos“ – 1165,1 mln. m3; AB „Achema“ – 1448,4 mln. m3; UAB „Dujotekana“ – 474,2 mln. m3; UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ 218,7 mln. m3ir UAB „Haupas“ – 14,2 mln. m3;

Tranzitu į Kaliningrado sritį 2012 m. transportuota 2167,4 mln. m3 gamtinių dujų (2011 m. – 2043,6 mln. m3).

2012 m. suvartota 3281,1 mln. m3 gamtinių dujų, iš suvartoto kiekio nebuitiniai vartotojai - 3111,7 mln. m3, buitiniai – 169,4 mln. m3 (pasiskirstymas tarp dujų įmonių pateiktas schemoje).
Pagrindinis gamtinių dujų tiekėjas buitiniams vartotojams yra AB „Lietuvos dujos“, kuri tiekia virš 99 proc. namų ūkiuose suvartojamų dujų.

2011 m. Lietuvos dujų įmonės iš Rusijos importavo 3407,5 mln. m3 (arba 9.7 proc. daugiau nei 2010 m. – 3106 mln. m3) gamtinių dujų.

Įmonėms atitekusi dujų importo dalis:

 • AB „Lietuvos dujos“ – 1350,3 mln. m3 (2010 m.. – 1556,5 mln. m3);
 • UAB „Dujotekana“ – 508,4 mln. m3 (2010 m. – 535,7 mln. m3);
 • UAB „Haupas“ – 13,9 mln. m3 (2010 m.– 16,6 mln. m3);

Įmonių suvartojimas savo reikmėms (per 2011 m.):

 • AB „Achema“ – 1294,7 mln. m3 (2010 m.. – 714,0 mln. m3);
 • UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ (KTE) – 240 mln. m3 (2010 m. – 273,1 mln. m3) gamtinių dujų.

Vartojimas

 • Lietuvoje 2011 m. suvartota 3374,8 mln. m3 (2010 m. – 3085,4 mln. m3) gamtinių dujų, iš jų
  • buitiniai vartotojai suvartojo 181,5 mln. m3;
  • nebuitiniai – 3193,3 mln. m3. 

Pagrindinis gamtinių dujų tiekėjas buitiniams vartotojams yra AB „Lietuvos dujos“, kuri tiekia virš 99 proc. namų ūkiuose suvartojamų dujų.

Tranzitas

2011 m. tranzitu į Kaliningrado sritį transportuota 2043,6 mln. m3 (arba 47 proc. daugiau nei 2010 m. - 1387,2 mln. m3) gamtinių dujų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-26