2014–2020 m. Europos Sąjungos parama

 

Svarbiausios naujienos:

Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Pratęstas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ – galioja iki 2020 05 04

Kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

 Kviečiame teikti pastabas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų atrankos kriterijaus keitimui

Patikslintas 04.3.1- VIPA-T-113 priemonėsValstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“  projektų finansavimo sąlygų aprašas

Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimui  ir plėtrai

Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimui  ir plėtrai

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui

Patvirtintas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymui

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų atrankos kriterijų keitimui ir nustatymui

Ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui

Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektui

Skirtas finansavimas šilumos tiekimo tinklų modernizavimui

Kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ – galioja iki 2020 04 20

Paskirtas finansavimas „AIE namų ūkiams“ projektui

Paskirtas finansavimas elektros skirstomųjų tinklų modernizavimo ir plėtros projektui

Patikslintas 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Patikslintas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimasnamų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Patikslintas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Kvietimas pateikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę „AIE namų ūkiams"

Patvirtintas ES paramos priemonės „AIE namų ūkiams“ finansavimo sąlygų aprašas

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektui

Kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektui

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų atrankos kriterijų keitimui ir nustatymui

Atnaujintas kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planas 2019-2021 metams

Skirtas finansavimas šilumos tiekimo tinklų modernizavimui

Paskirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Skirtas finansavimas Lietuvos nacionalinio dramos teatro modernizavimui

Skirtas finansavimas nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus modernizavimui

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ – galioja iki 2020 12 31     

Daugiau naujienų...

                              

 

    4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 

     

    6 prioritetas. Darnaus transporto ir pagrindinių tinkle infrastruktūros plėtra

   Energetikos ministerijos įgyvendinami techninės paramos projektai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-27