2014–2020 m. Europos Sąjungos parama

 

Svarbiausios naujienos:

Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektui

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Kviečiame teikti pastabas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 projektui

Patvirtintas 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

Kviečiame teikti pastabas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektui

Parengtas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“  aprašo pakeitimas

Parengtas atnaujintas Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planas 2020–2021 metams

Paskirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

Į Valstybės projektų sąrašą įtraukti trys elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektai

Patvirtintas 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Skirtas papildomas finansavimas projektui „Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose“

Skirtas papildomas finansavimas projektui „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“

Patvirtintas 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“  projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Patvirtintas 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas” – galioja iki 2020 09 01    

Daugiau naujienų...

                              

 

    4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 

     

    6 prioritetas. Darnaus transporto ir pagrindinių tinkle infrastruktūros plėtra

   Energetikos ministerijos įgyvendinami techninės paramos projektai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-13