Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)

Už priemonę atsakinga specialistė Energetikos ministerijoje: Ineta Blakunovaitė, tel. (8 5) 203 4679 papild. 5, el.p. ineta.blakunovaite@enmin.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-26