Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas

Už priemonę atsakinga specialistė Energetikos ministerijoje: Vita Neimantaitė, Tel. (8 5) 203 4679 papild. 4, el.p. vita.neimantaite@enmin.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-27