Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas

Už priemonę atsakinga specialistė Energetikos ministerijoje: Vita Neimantaitė, Tel. 8 706 64605, el.p. vita.neimantaite@enmin.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-15