Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje

Už priemonę atsakingas specialistas Energetikos ministerijoje: Laura Pušinskaitė, Tel. 8 706 64677, el.p. laura.pusinskaite@enmin.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-27