2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos

 

 

Svarbiausios naujienos:

Daugiau naujienų...

                              

 

    4 prioritetas. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas 

    6 prioritetas. Darnaus transporto ir pagrindinių tinkle infrastruktūros plėtra

   Energetikos ministerijos įgyvendinami techninės paramos projektai

 

Už priemonę atsakinga specialistė Energetikos ministerijoje: Ginta Tautkutė, tel. 8 706 64841, el.p. ginta.tautkute@enmin.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-26