ES darbotvarkė

Europos Komisija

2019 m. gruodį darbą pradėjusios Europos Komisijos svarbiausias uždavinys ir prioritetas – pasiekti, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu. Šiam tikslui įgyvendinti gruodžio 11 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą „Žaliasis kursas“.

Daugiau kaip 75 % ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio susidaro gaminant ir naudojant energiją, todėl vienas iš pagrindinių žaliojo kurso tikslų – mažinti ES energetikos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Žaliojo kurso tikslai energetikos srityje:

  • Tarpusavyje sujungti energetikos sistemas ir geriau susieti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir (arba) integruoti juos į tinklą.
  • Skatinti diegti novatoriškas technologijas ir modernią infrastruktūrą.
  • Didinti energijos vartojimo efektyvumą ir ekologišką produktų kūrimą.
  • Mažinti dujų sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro ir skatinti pažangią visų sektorių integraciją
  • Išvystyti visą Europos jūros vėjo energijos potencialą
  • Suteikti galių vartotojams ir padėti valstybėms narėms spręsti energijos nepritekliaus problemą
  • Visame pasaulyje propaguoti ES energetikos standartus ir technologijas.
  • Stiprinti tarpvalstybinį ir regioninį bendradarbiavimą siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamiau dalijamasi švarios energijos šaltiniais.

Išsamiai apie ES Žaliąjį kursą:

Europos Taryba

Pirmininkavimo trio (Pirmininkaujančių valstybių narių programos):

Suomija: 2019 m. liepa – gruodis

Kroatija:  2020 m. sausis – birželis

Vokietija: 2020 m. liepa – gruodis

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-27