Energijos efektyvumo ženklinimas

Žalieji viešieji pirkimai

Tai pažangių pirkimų organizavimo procesas, kuriame atsižvelgiama į svarbius aplinkos politikos tikslus, susijusius su klimato kaitos problemų sprendimu, tvariu išteklių naudojimu, darniu vartojimu bei gamyba. Europos Komisija žaliąjį viešąjį pirkimą apibrėžia kaip procesą, kai valdžios institucijos siekia pirkti prekes, paslaugas ir darbus, kurie per visą savo gyvavimo ciklą daro mažesnį poveikį aplinkai, lyginant su kitomis tokios pat paskirties prekėmis, paslaugomis ir darbais, jeigu būtų perkami.


Žaliojo pirkimo tikslas − įsigyti produktą, kuris, palyginti su kitu tą pačią funkciją atliekančiu ir (ar) turinčiu panašių savybių produktu, pasižymėtų tuo, kad:

  • jam pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir mažiau teršiama aplinka;
  • jam pagaminti ir naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti suvartojama mažiau elektros energijos, naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;
  • jis turėtų mažiau ar visai neturėtų pavojingų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų;
  • būtų ilgaamžis, funkcionalus, neterštų aplinkos, nekeltų pavojaus sveikatai;
  • jis arba jo sudedamosios dalys būtų tinkamos naudoti daug kartų;
  • virtęs atliekomis, būtų tinkamas paruošti pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitokiam naudojimui.

Ką apie žaliuosius pirkimus turi žinoti verslas? Kaip apskaičiuoti produkto gyvavimo ciklo sąnaudas? Ar tikrai žalieji produktai kainuoja brangiau?
Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus bei praktinius patarimus rasite šioje atmintinėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-08