Dvišalis bendradarbiavimas

Tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijos (TVK)

Energetikos ministerija dalyvauja dvišalėse tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijose:

 • 2015 m. birželio 1-2 d. Odesoje, Ukrainoje įvyko XVI Tarpvyriausybinės Lietuvos ir Ukrainos prekybinio-ekonominio ir mokslinio-techninio bendradarbiavimo komisijos posėdis. Susitikimo metu, greta ekonomikos, transporto, mokslo ir kitų temų, buvo aptartas dvišalis bendradarbiavimas naftos ir dujų sektoriuose, elektros energijos ir branduolinės energetikos, atsinaujinančios energijos ir energetinio efektyvumo srityse. Lietuvos ir Ukrainos delegacijos aptarė strateginės reikšmės energetikos projektų vykdymo eigą, jų teikiamas galimybes bei energetikos sektoriaus reformas Ukrainoje, taikant ES Trečiojo energetikos paketo normas.Daugiau informacijos.
 • 2015 m. sausio 30 d. Vilniuje įvyko I Lietuvos ir Turkmėnistano tarpvyriausybinės ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdis. Susitikime abi šalys pabrėžė galimybes prekybos ir ekonomikos, žemės ūkio, transporto, informacinių technologijų, energetikos, turizmo, sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūrinių mainų srityse. Energetikos srityje daug dėmesio skirta gamtinių dujų ir naftos klausimams. Lietuvos atstovai pristatė Lietuvos plėtojamus energetikos projektus. Daugiau informacijos.
 • 2014 m. spalio 20-24 d. Šamkire, Azerbaidžane įvyko IV Lietuvos ir Azerbaidžano tarpvyriausybinės dvišalio bendradarbiavimo komisijos posėdis. Posėdžio metu delegacijos pabrėžė siekį stiprinti dvišalius santykius, keistis informacija apie investicinius projektus. Energetikos srityje dėmesys skirtas gamtinių dujų ir naftos klausimams. Lietuvos atstovai pristatė Lietuvos ir viso regiono dujų rinkoje vystomus projektus bei pakvietė Azerbaidžano energetikos įmones juose dalyvauti‎. Daugiau informacijos.
 • 2014 m. spalio 17 d. Vilniuje įvyko X Lietuvos ir Kazachstano prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdis. Pasirašytas posėdžio protokolas skirtas paskatinti dvišalį bendradarbiavimą transporto, energetikos, mokslo, sveikatos apsaugos, turizmo, žemės ūkio ir kitose srityse. Energetikos srityje daugiausia akcentuoti besivystančios gamtinių dujų rinkos Lietuvoje ir tarp visų Baltijos šalių bei dujų infrastruktūros projektų klausimai. Daugiau informacijos. 
 • 2013 m. gegužės 28 d. Vilniuje įvyko XVI Tarpvyriausybinės Lietuvos ir Baltarusijos prekybinio-ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdis. Lietuvos Respublikos ūkio viceministras ir Baltarusijos užsienio reikalų viceministras Lietuvos ir Baltarusijos komisijos posėdžio pabaigoje pasirašė protokolą, kuriuo tikimasi intensyvesnio dvišalio bendradarbiavimo, įskaitant ir energetikos sritį. Daugiau informacijos. 
 • 2013 m. balandžio 11 d. Maskvoje įvyko XI Lietuvos ir Rusijos Tarpvyriausybinės prekybinio-ekonominio, mokslinio-techninio, humanitarinio ir kultūrinio bendradarbiavimo komisijos Prekybinio–ekonominio bendradarbiavimo darbo grupės posėdis. Rusijos delegacijai vadovavo Rusijos Federacijos ekonominės plėtros ministerijos Europos reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas, Lietuvos delegacijai vadovavo Ūkio viceministras. Darbo grupės posėdyje buvo aptarti ir bendradarbiavimo energetikos srityje klausimai.

Dvišaliai susitikimai

 • Estija
  • 2015 m. rugpjūčio 7 d., energetikos ministras Rokas Masiulis Klaipėdoje susitiko su Estijos ekonomikos ir infrastruktūros reikalų ministru Kristen Michal. Susitikimo metu ministrai lankėsi Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminale bei aptarė abiejų šalių įgyvendinamus energetikos projektus ir regioninės dujų rinkos vystymo perspektyvas. Daugiau informacijos.
 • Kroatija
  • 2015 m. birželio 29–30 d. energetikos ministras Rokas Masiulis Lietuvos delegacijos sudėtyje lankėsi Kroatijoje, kur susitiko su Kroatijos ekonomikos ministru Ivanu Vrdoljaku bei dalyvavo Lietuvos ir Kroatijos forume energetinio saugumo tema. Dvišaliame susitikime su Kroatijos ekonomikos ministru Ivanu Vrdoljaku R. Masiulis pristatė Lietuvos patirtį SGD terminalo statybos ir eksploatavimo srityse, dabartinę situaciją Lietuvos energetikos sektoriuje: pastaraisiais metais išspręstas pagrindines problemas, energetinį saugumą regione didinančius energetikos projektus. Lietuvos energetikos ministras taip pat domėjosi Kroatijos patirtimi kartu su slovėnais valdant Krško atominės elektrinės projektą. Daugiau informacijos.
 • JAV
  • 2015 m. birželio 28 d. energetikos ministras Rokas Masiulis Klaipėdoje susitiko su JAV Atstovų Rūmų pirmininku Johnu Boehneriu, kuriam pristatė Lietuvos pasiekimus didinant šalies bei regiono energetinį saugumą. J. Boehneris Klaipėdoje taip pat apžiūrėjo Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą. Daugiau informacijos.
 • Prancūzija
  • 2015 m. birželio 17 d. energetikos ministras R.Masiulis susitiko su naujai paskirtu Prancūzijos ambasadoriumi Lietuvoje Philippe Jeantaud. Susitikimo metu aptarti dvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje klausimai, Lietuvos energetikos politikos prioritetai.  Ambasadorius P. Jeantaud pristatė Prancūzijos įmonių turimą patirtį kritinės energetikos infrastruktūros apsaugos ir atliekų bei biomasės panaudojimo energijos gamybai srityse, domėjosi Lietuvos  strateginių energetikos infrastruktūros projektų pažanga. Daugiau informacijos.
 • Kinija
  • 2015 m. gegužės 19 d., energetikos ministras R. Masiulis susitiko su naujai paskirtu Kinijos ambasadoriumi Lietuvoje Wei Ruixing. Susitikimo metu Kinijos ambasadorius buvo supažindintas su Lietuvos energetikos sektoriumi, aptartos dvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje stiprinimo galimybės. Daugiau informacijos.
 • Ispanija
  • 2015 m. kovo 24 d., energetikos ministras Rokas Masiulis susitiko su Ispanijos valstybės sekretoriumi komercijos klausimais Jaime García-Legaz ir Ispanijos ambasadoriumi Lietuvoje Emilio Fernándezo-Castaño y Díaz-Canejos. Susitikimo metu buvo aptarti dvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje klausimai.  Energetikos ministras informavo apie Lietuvos energetikos situaciją, vykdomus strateginius energetikos projektus, taip pat pažymėjo Ispanijos energetikos įmonių turimos patirties svarbą. Ispanijos atstovai domėjosi elektros energetikos sektoriaus vystymo planais bei galimybėmis investuoti į Lietuvos energetikos sektorių.Daugiau informacijos.
 • Izraelis
  • 2015 m. kovo 17 d., energetikos ministras R. Masiulis susitiko su Izraelio ambasadoriumi Lietuvoje p. Amiru Maimonu bei aptarė dvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje galimybes. Izraelio ambasadorius pastebėjo, kad Lietuva sparčiai žengia į priekį atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) srityje: kai Izraelis dar tik siekia turėti 20 proc. AEI bendrame šalies energijos balanse, Lietuvos AEI dalis bendrame energijos balanse 2013 m. viršijo penktadalį ir sudarė 22,95 proc. (Lietuvos statistikos departamento duomenys). Ambasadorius atkreipė dėmesį į neseniai atrastus gamtinių dujų telkinius šalia Izraelio Viduržemio jūroje. Planuojama, kad dalis gamtinių dujų bus skirta ir eksportui. Susitikimo metu taip pat aptarta Lietuvos įgyvendinamų strateginių energetikos projektų eiga. Daugiau informacijos.
 • Rusija
  • 2015 m. kovo 12 d., energetikos ministras Rokas Masiulis susitiko su Rusijos Federacijos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvoje Aleksandru Udaltsovu. Susitikime aptarti aktualūs dvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje klausimai: gamtinių dujų importas, dujų tranzitas į Karaliaučiaus sritį. Susitikimo metu aptariant branduolinių energetikos projektų klausimus, energetikos ministras akcentavo, kad branduoliniai objektai ir jų statybos projektai turi atitikti visus tarptautinius tokiems objektams keliamus saugos reikalavimus. Daugiau informacijos.
 • JAV
  • 2015 m. vasario 24 d. energetikos ministras Rokas Masiulis Vašingtone susitiko su JAV energetikos sekretoriumi Ernestu Monizu. Susitikimo metu buvo patvirtintas Lietuvos pasirengimas įsigyti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) iš karto, kai tik JAV kompanijos pradės jas eksportuoti.  Susitikime Vašingtone E. Monizas taip pat domėjosi Klaipėdos SGD terminalo veikla, aptartas energetinis saugumas, kuriam JAV skiria ypatingą dėmesį. R. Masiulis pristatė įgyvendinamus projektus, kurie didina Lietuvos ir regiono energetinį saugumą. Per savaitę trukusį vizitą Lietuvos energetikos ministras susitiko su daugiau nei dešimties JAV energetikos kompanijų – „Exxon Mobil“, „Exelon“, „ConocoPhillips“, „Cheniere“ ir kitų – atstovais, analitikais, Harvardo ir Hiustono universitetų mokslininkais. Su dviem bendrovėmis pasirašyti susitarimai dėl SGD importo iš JAV. Daugiau informacijos.
 • Baltarusija
  • 2015 m. sausio 26 d., energetikos ministras Rokas Masiulis susitiko su Baltarusijos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvoje Aleksandr Korol ir aptarė dvišalio bendradarbiavimo energetikos srityje klausimus. Energetikos ministras informavo ambasadorių apie įgyvendintą Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo Klaipėdoje projektą ir jo suteikiamas galimybes vykdyti SGD skirstymo veiklą sausumoje aprūpinant alternatyviu kuru transportą ar panaudojant SGD pramonėje. Susitikimo metu abi pusės išreiškė interesą didinti naftos produktų krovą per Klaipėdos uostą. Daugiau informacijos.
 • Baltijos šalys
  • 2015 m. sausio 14 d. už energetiką atsakingi Baltijos šalių ministrai Latvijos sostinėje Rygoje pasirašė Energijos tiekimo saugumo deklaraciją, kurioje įsipareigojo diversifikuoti energijos tiekimo šaltinius ir maršrutus, modernizuoti energetikos infrastruktūrą, įgyvendinti ES trečiąjį energetikos paketą bei užtikrinti skaidrias taisykles dėl trečiosios šalies prieigos prie dujų sistemų Baltijos šalyse. Šią deklaraciją pasirašė Estijos ekonomikos ir susisiekimo ministrė Urve Palo, Latvijos ekonomikos ministrė Dana Reizniece-Ozola ir Lietuvos energetikos ministras Rokas Masiulis. Daugiau informacijos.
 • Švedija
  • 2014 m. gruodžio 9 d. energetikos ministras Rokas Masiulis, vizito į Briuselyje vykusią Energetikos tarybą metu, taip pat dalyvavo dvišaliame susitikime su Švedijos energetikos ministru Ibrahim Baylan. Susitikimo su Švedijos energetikos ministru metu R.Masiulis pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinamu „NordBalt“ projektu, kuris užtikrins Baltijos ir Šiaurės šalių elektros rinkų integraciją. Aptarta šalių patirtis ir galimos bendradarbiavimo kryptys energetinio efektyvumo srityje. Daugiau informacijos.
 • JAV
  • 2014 m. lapkričio 19-21 d. Energetikos ministras Rokas Masiulis dalyvavo Atlanto Tarybos Energetikos ir ekonomikos viršūnių susitikime Stambule, kur susitiko su JAV energetikos sekretoriumi Ernest Moniz. Ministras pristatė Lietuvos pasiekimus energetikos sektoriuje, kurie prisideda prie Baltijos regiono ir visos Europos energetinio saugumo. Daugiau informacijos.
 • Turkija
  • 2014 m. lapkričio 19-21 d. Energetikos ministras Rokas Masiulis dalyvavo Atlanto Tarybos Energetikos ir ekonomikos viršūnių susitikime Stambule, kur susitiko su Turkijos energetikos ir gamtinių išteklių ministru Taner Yildiz. Ministrai aptarė bendradarbiavimo energetikos srityje perspektyvas. Daugiau informacijos.
 • Norvegija
  • 2014 m. spalio 27 d. Energetikos ministras Rokas Masiulis susitiko su Norvegijos Europos reikalų ministru Vidar Helgesen. Norvegijos Europos reikalų ministrui R.Masiulis pristatė elektros jungties „NordBalt“ projekto, kurį įgyvendinusi Lietuva bus sujungta su Šiaurės šalių elektros tinklais, pažangą, taip pat dabartinėje geopolitinėje situacijoje galimos pagalbos Ukrainai energetikos klausimais būdus, tolesnio bendradarbiavimo energetikos sektoriuje perspektyvas. Daugiau informacijos.
 • Suomija
  • 2014 m. spalio 27 d. energetikos ministras Rokas Masiulis susitiko su Suomijos ekonomikos ministru Jan Vapaavuori. R.Masiulis išskyrė Suomijos įgyvendinamą gamtinių dujų jungties tarp Suomijos ir Estijos projektą – „BalticConnector“, kuris ne tik įgalins regioninės rinkos kūrimą, bet ir leis Suomijos vartotojams pasinaudoti esama regionine infrastruktūra – Klaipėdos SGD terminalu ir Latvijos Inčiukalno saugykla. Su Suomijos ekonomikos ministru taip pat aptartas ES trečiojo energetikos paketo įgyvendinimas Lietuvoje, regione vykdomi energetikos projektai, ES energetikos politikos klausimai. Daugiau informacijos.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-15