BASREC

1998 metais Baltijos jūros regiono energetikos ministrai kartu su Europos Komisija, siekdami glaudesnio regioninio bendradarbiavimo energetikos srityje, įkūrė BASREC (angl. Baltic Sea Region Energy Cooperation). 

BASREC – tai Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo energetikos srityje formatas, remiantis konkurencingų, efektyvių ir gerai funkcionuojančių energijos rinkų kūrimą regione ir priklausantis Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) tarpvyriausybinių organizacijų tinklui. BASREC didelį dėmesį skiria „žaliajam vystymuisi“, t. y. energijos efektyvumui, atsinaujinantiems energijos ištekliams, švarios energetikos technologiniams sprendimams. 

BASREC narės – penkios Šiaurės Europos šalys (Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija), trys Baltijos šalys (Estija, Latvija ir Lietuva), Lenkija, Rusija ir Europos Komisija. 

Šio bendradarbiavimo formato valdymo organus sudaro:

  • Ministrų susitikimai – ne rečiau kaip kas trejus metus susitikę BASREC šalių narių už energetiką atsakingi ministrai sutaria dėl konkrečių veiklos sričių ir krypčių. Paskutinis ministrų susitikimas įvyko 2012 m. gegužės 14-15 d. Berlyne, Vokietijoje.
  • Vyresniųjų energetikos pareigūnų grupė (GSEO) – atsakinga už ministrų susitikimų metu priimtų sprendimų ir rekomendacijų įgyvendinimą. GSEO sudaro visų BASREC šalių-narių už energetiką atsakingos institucijos bei Europos Komisija (stebėtojai – Baltijos jūros valstybių taryba ir Šiaurės ministrų taryba).
  • Vykdomasis komitetas (ExCom) – padeda BASREC pirmininkaujančiai šaliai užtikrinti BASREC veiklos tarp ministrų susitikimų tęstinumą. 2009 m. liepos 1 d. – 2010 m. birželio 30 d. Lietuva BASREC pirmininkavo.  Nuo 2014 m. liepos mėn. iki 2015 m. birželio mėn. ExCom sudaro Suomija, Estija (pirmininkauja) ir Lenkija, o Danija jame dalyvauja kaip atliekanti BASREC iždininkės funkciją.

BASREC veikla

Šiuo metu BASREC vykdomi 2012-2015 m. laikotarpio projektai, kurių įgyvendinimui skirta 1 mln. eurų. Pagrindiniai jų yra šie: 

  • Vėjo jėgainių plėtros analizė Baltijos jūros regione: studijos rezultatais siekiama skatinti strateginius veiksmus vėjo energijos skatinimui Baltijos jūros regione tuo pačiu optimizuojant vėjo energijos dalį bendroje Baltijos jūros regiono energijos sistemoje įgyvendinant ES numatytus rodiklius: 20% mažiau šiltnamio dujų emisijos, 20% daugiau energetinio efektyvumo, 20% pagamintos energijos iš atsinaujinančių išteklių. Daugiau informacijos: čia
  • Baltijos jūros regiono strategija po Kioto protokolo pasirašymo: šio regiono analizė, pagrindiniai iššūkiai, kylantys siekiant įgyvendinti klimato kaitos politiką. Daugiau informacijos: čia
  • Gerųjų praktikų analizė BASREC šalyse: centrinis šildymas, centralizuotas vėsinimas, kombinuotas šildymas, atsinaujinančių išteklių panaudojimas. Daugiau informacijos: čia

Daugiau informacijos: 

  • Apie BASREC vykdomus projektus – čia
  • Apie BASREC – čia
  • Apie BALREPA – čia
  • Apie BJVT – čia
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-15