Baltijos Ministrų Taryba (BMT)

Baltijos Ministrų Taryba (BMT) yra Estijos, Latvijos ir Lietuvos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo institucija.

Ji vykdo tokius uždavinius:

  • skatina platų ir išsamų bendradarbiavimą;
  • atkreipia dėmesį į atitinkamų priemonių poreikį, jas rengia ir įgyvendina;
  • vykdo pagal pasirašytus susitarimus jai priskirtus uždavinius.

Baltijos Ministrų Tarybą sudaro: 

  • Ministrų Pirmininkų Taryba, susidedanti iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybių vadovų;
  • Bendradarbiavimo Taryba, susidedanti iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrų;
  • sekretoriatas, susidedantis iš pareigūnų, atsakingų už Baltijos valstybių bendradarbiavimą Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijose;
  • aukštesniųjų pareigūnų komitetai, kuriuos sudaro po vieną aukštesnįjį pareigūną iš kiekvienos valstybės ir ekspertai, dirbantys tam tikroje bendradarbiavimo srityje.

Lietuva Baltijos Ministrų Tarybai pirmininkauja šiais, 2015-ais, metais. 

Lietuvos pirmininkavimo Baltijos Ministrų Tarybai prioritetas energetikos srityje yra: 

  • Baltijos valstybių integracijos į ES rinkas ir tinklus bei sujungimo su jais spartinimas, Baltijos valstybių energetinio saugumo stiprinimas bei Baltijos regioninės energetikos rinkos kūrimas, įgyvendinant ES 2030 metų klimato ir energetikos politikos tikslus. Energetikos ministerija, kartu su kitomis Lietuvos valstybės institucijomis, užtikrina prioritetų energetikos srityje įgyvendinimą. 

Daugiau informacijos apie BMT galite rasti čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-15