Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų derinimas

  • 2016 m. rugsėjo 14 d. Energetikos ministerija suderino UAB „Šilalės vėjas“ 60 MW galios vėjo elektrinių parko plėtros projektą.
  • 2017 m. gegužės 22 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,LT energija“ 50 MW galios vėjo elektrinių parko ir 330/110/10 kV įtampos Bitėnų transformatorinės pastotės rekonstrukcijos plėtros projektą.
  • 2017 m. gegužės 22 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,Energijos žara“ 60 MW galios vėjo elektrinių parko ir 110 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijos Kelmė – Raseiniai rekonstrukcijos bei jos technologinių priklausinių naujos statybos plėtros projektą.
  • 2017 m. liepos 18 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,Vėjo parkai“ 60 MW galios vėjo elektrinių parko ir 110 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijos Kuršėnai – N. Akmenė technologinių priklausinių naujos statybos plėtros projektą.
  • 2017 m. rugsėjo 15 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,Vėjo pašvaistė“ 18 MW galios vėjo elektrinių parko ir 110 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijos Zarasai – Daugpilis technologinių priklausinių naujos statybos plėtros projektą.
  • 2017 m. lapkričio 23 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,WINDLIT“ 75 MW galios vėjo elektrinių parko ir 330 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijos Šiauliai – Kaunas technologinių priklausinių naujos statybos plėtros projektą.
  • 2017 m. gruodžio 6 d. Energetikos ministerija suderino UAB ,,WINDLIT“ 75 MW galios II-ojo vėjo elektrinių parko ir 330 kV įtampos elektros energijos perdavimo linijos Šiauliai – Kaunas technologinių priklausinių naujos statybos plėtros projektą.

* Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektai derinami, vadovaujantis Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-23 ,,Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-06