Statistika

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-170 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

Atsinaujinančių išteklių energetikos esama padėtis

Pastaraisiais metais atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) srityje užsibrėžti strateginiai tikslai leido sparčiai plėtoti vietinės energijos gamybos pajėgumus ir vystyti atsinaujinančių išteklių energetiką Lietuvoje. Nuo 2007 m. AEI dalis šalies bendrajame galutiniame energijos suvartojime padidėjo 9,16 procentinio punkto.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti AEI energiją, Lietuva AEI dalį bendrame galutiniame šalies energijos suvartojime iki 2020 m. yra įsipareigojusi padidinti iki 23 proc., o AEI dalį, palyginti su transporto sektoriaus galutiniu energijos suvartojimu, visų rūšių transporte padidinti ne mažiau kaip iki 10 proc.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento paskelbtais duomenimis, užsibrėžtą 23 proc. tikslą Lietuva pasiekė 2014 m., kai AEI dalis bendrame šalies energijos balanse viršijo penktadalį ir sudarė 23,66 proc.

2016 metais AEI dalis bendrame šalies energijos balanse 25,77 (sumažėjo 0,9 p.p. lyginant su 2015 m.): elektros sektoriuje – 16,82 proc. (padidėjo 1,27 p.p.), šildymo ir aušinimo sektoriuje – 46,07 proc. (sumažėjo 0,8 p.p.) ir 4,56 proc. (sumažėjo 0,93 p.p.) transporto sektoriuje.
AEI dalis pagal sektorius, 2014– 2016 m:

 

Šiuo metu (2018 m. birželio 8 d). Lietuvoje yra instaliuotos 2872 elektrinės, turinčios leidimus gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių. Šių elektrinių bendra suminė įrengtoji galia siekia – 824,969 MW:

  • (2553) saulės elektrinės – 80,35 MW;
  • (168) vėjo elektrinių (parkai) – 517,04 MW;
  • (12) kietosios biomasės elektrinių – 64,95 MW;
  • (38) biodujų elektrinės – 34,72 MW;
  • (99) hidroenergijos elektrinės – 127,909 MW.

AEI dalis pagal pagamintą elektros energijos kiekį 2016 m. (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)

2016 m. pagamintas elektros energijos kiekis, naudojant AEI, sudarė 1962,5 GWh. Daugiausia elektros energijos pagaminta vėjo jėgainėse – 54,4 proc. ir hidroenergijos elektrinėse – 22,05 proc. Biokuro elektrinėse pagamintas elektros energijos kiekis sudarė 19,61, proc., o saulės elektrinėse – 3,38 proc.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-19