Sektoriaus strategija

Didelis dėmesys skiriamas decentralizuotos elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI), gamybai. Didinimas elektros energijos vartotojų, galinčių pasigaminti elektros energiją savo reikmėms skaičius.

Iki 2020 metų sukūrus palankią investicinę aplinką atsiras ne mažiau kaip 34 tūkst. elektros energijos vartotojų, naudojančių gaminančio vartotojo schema.

Iki 2020 metų AEI dalis elektros energijos galutiniame suvartojime Lietuvoje didės iki 30 proc. Vėjo gaminama elektros energijos dalis ir toliau didės: papildomai skatinant bus instaliuota 250 MW suminės galios vėjo elektrinių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-31