Viceministras

Egidijus Purlys
Viceministras

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta: 1981 m. rugsėjo 28 d., Klaipėda
 
Išsilavinimas
2008 m. Mykolo Romerio universitetas, Viešojo sektoriaus ekonomikos magistras
2004 m. Mykolo Romerio universitetas, Viešojo administravimo bakalauras
 
Darbo patirtis
Nuo 2017 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Viceministras
2011–2016 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Atsinaujinančių energijos šaltinių skyriaus vedėjo pavaduotojas, Energijos gamybos skyriaus vedėjas, Elektros ūkio skyriaus vedėjas
2008–2011 m. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas, Elektros skyriaus vedėjo pavaduotojas, Elektros skyriaus vedėjas
2004–2008 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, valstybinio auditoriaus padėjėjas, valstybinis auditorius, vyresnysis valstybinis auditoriius
   
Kita veikla
Nuo 2016 m. Valstybės įmonės „Energetikos agentūra“ valdybos narys
2015–2016 m. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės valdybos narys
2011–2016 m.  UAB „Tetas“, valdybos narys
2011–2013 m. UAB „Elektros tinklo paslaugos“ valdybos narys
2011–2013 m. UAB „Energijos tiekimas“ valdybos narys
 
Papildoma informacija
Užsienio kalbos Anglų k., prancūzų k.(pagrindai), vokiečių k.(pagrindai)
Pomėgiai Sportas, speleologija, technologijos.
Šeima Vedęs. Žmona Augustė, sūnus Domantas (g. 2015 m.)

 • Energetikos sritys, susijusios su elektros energijos gamyba.
 • Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos srityje teikimo reglamentavimo klausimai.
 • Energijos perdavimo infrastruktūros veiklos reglamentavimo klausimai.
 • Energetikos sritys, susijusios su energijos ištekliais (gamtinės dujos, nafta bei naftos produktai).
 • Energijos išteklių planavimo, gavybos ir perdirbimo klausimai.
 • Energijos išteklių prekybos ir skirstymo infrastruktūros veiklos reglamentavimo klausimai.
 • Energetikos veiklos licencijavimo klausimai, susiję su energijos ištekliais.
 • Priemonių, užtikrinančių būtiną energijos ir energijos išteklių tiekimą ekstremaliomis situacijomis, planavimas ir jų įgyvendinimas.
 • Elektros energijos, pagamintos grėsmę nacionaliniam saugumui, aplinkai bei visuomenės sveikatai keliančiose trečiųjų šalių elektrinėse, importo ribojimo klausimai.
 • Energetikos infrastruktūros objektų plėtra, strateginių energetikos projektų įgyvendinimo klausimai – papildoma Lietuvos-Švedijos elektros jungtis (NordBalt2), bendros Baltijos šalių elektros energijos rinkos formavimas, Lietuvos-Lenkijos elektros jungtis (LitPol Link); Lietuvos-Lenkijos dujų jungtis, Baltijos šalių elektros sistemų sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema sinchroniniu režimu, suskystintų gamtinių dujų terminalas, požeminė gamtinių dujų saugykla.
 • Atstovavimas Baltijos Ministrų Tarybos (BMT) tarpvyriausybinio bendradarbiavimo institucijoje.
 • Pagal kompetenciją – Nacionalinės pažangos programos  ir Nacionalinės reformų darbotvarkės  įgyvendinimas, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir kitų strateginio planavimo dokumentų energetikos sektoriuje įgyvendinimas.
 • Atstovavimas pagal kompetenciją Europos Sąjungos institucijose, dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo energetikos klausimais koordinavimas.
 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos vykdomų programų kuravimas pagal kompetenciją.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-08