Kanclerė

Agnė Kairytė
Ministerijos kanclerė

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta: 1982 m. kovo 20 d., Vilnius
 
Išsilavinimas
2009 m. Mykolo Romerio universitetas, tarptautinės teisės studijų programa, teisės magistras
2004 m. Mykolo Romerio universitetas, teisės ir valdymo studijų programa, teisės bakalauras
 
Darbo patirtis
2017 m. – dabar Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Ministerijos kanclerė
2013 m. – 2017 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Teisės skyriaus vedėja
2010 m. – 2013 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Teisės skyriaus vyr. specialistė
2008 m. – 2009 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokymo centras, vyr. specialistė
 
Kita veikla
2016 m. – dabar UAB „EPSO-G“, stebėtojų tarybos narė
2014 m. – 2016 m. AB „Amber Grid“, valdybos narė
2013 m. UAB „Visagino atominė elektrinė“ (dabar – UAB „Lietuvos energija“), valdybos narė
2013 m. – 2017 m. AB „Klaipėdos nafta“, stebėtojų tarybos narė (pirmininkė)
2011 m. – 2013 m. UAB „Kauno energetikos remontas“, valdybos narė
2010 m. – dabar Valstybės įmonė Ignalinos atominės elektrinė, valdybos narė
   
Papildoma informacija
Užsienio kalbos Anglų k., rusų k.
Pomėgiai Kelionės, bėgimas, skaitymas.

 

 • Energetikos ministerijos veiklos efektyvumo didinimas.
 • Informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimas Energetikos ministerijoje, siekiant stiprinti kibernetinį saugumą.
 • Tinkamo valstybės turtinių ir neturtinių teisių atstovavimo valstybės įmonėse ir bendrovėse, kurių savininkas / akcijų valdytojas yra Energetikos ministerija, užtikrinimas.
 • Energetikos ministerijos 2019-2021 m. Strateginiame veiklos plano rengimo ir jame numatytų darbų savalaikio įgyvendinimo koordinavimas.
 • Energetikos ministerijos teisėkūros proceso tobulinimas. 
 • Sklandaus ministerijos struktūrinių pertvarkymų proceso užtikrinimas po Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro įsteigimo.

 

 • Pažangios procesų valdymo sistemos diegimas Energetikos ministerijoje.
 • Pažangių informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimas Energetikos ministerijoje.
 • Tinkamo valstybės turtinių ir neturtinių teisių atstovavimo valstybės įmonėse ir bendrovėse, kurių savininkas/akcijų valdytojas yra Energetikos ministerija, užtikrinimas.
 • Energetikos ministerijos 2017-2019 m. Strateginiame plane numatytų darbų savalaikio įgyvendinimo koordinavimas.
 • Rizikų valdymo proceso koordinavimas.
 • Vyriausybės pasitarimuose bei Vyriausybės posėdžiuose svarstomų Energetikos ministerijai aktualių klausimų stebėsena ir susijusios informacijos savalaikis pateikimas Energetikos ministerijos vadovybei.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-07