Strateginių pokyčių valdymo grupė

Justina Ratkevičiūtė Vyresnioji patarėja
  • Užtikrinti, kad iki 2019 metų pabaigos su Europos Komisijos Konkurencijos generaliniu direktoratu būtų savalaikiai ir efektyviai derinamas ilgalaikių galių sukūrimo mechanizmas Lietuvoje ir su Europos Komisijos Energetikos generaliniu direktoratu suderintas Lietuvos rinkos reformų planas.
  • Siekti, kad 2019 m. lapkričio mėn. vidurio būtų priimti įstatymų pakeitimai, kurie yra būtini, siekiant įtvirtinti ilgalaikių galių mechanizmą Lietuvoje. 
  • Užtikrinti, kad iki 2019 metų pabaigos būtų sukurta bandomooji energetikos inovacijų aplinka (reguliacinė "smėlio dėžė" (angl. regulatory sandbox).
  • Užtikrinti, kad iki 2019 metų pabaigos būtų įvertinti Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos trūkumai ir nustatytos priemonės šiai ekosistemai pilnai sukurti ir/ar sustiprinti.
Gediminas Karalius Patarėjas
  • Užtikrinti, kad Vyriausybėje būtų patvirtintas Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planas ir konkrečių elektros energetikos projektų sąrašas. 
  • Užtikrinti, kad būtų pradėti rengti elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto inžinerinės infrastruktūros vystymo planai.
  • Elektros energijos kainų reguliavimo buitiniams vartotojams panaikinimo veiksmų plano parengimas ir numatytų etapų įtvirtinimas teisės aktuose.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-04