Visagino atominė elektrinė

Kas? Visagine bus statoma nauja 1358 MW galingumo atominė elektrinė (pažangusis verdančio vandens reaktorius ABWR). Naujosios AE projektą įgyvendina Lietuva, Latvija, Estija ir strateginė investuotoja - Japonijos kompanija "Hitachi" ( 2012 m. gegužės 9 d. Vyriausybės patvirtino koncesijos sutarties projektą).

Referendumas ir jo rezultatai

2012 m. spalio 14 d. kartu su Seimo rinkimais vyko patariamasis (konsultacinis) referendumas dėl Visagino atominės elektrinės statybos.  Referendume dalyvavo 52,5 2% visų rinkėjų, tad oficialiai jis laikomas įvykusiu. 34,07 % dalyvavusių pasisakė už atominės elektrinės statybas, 62,70 % - prieš. Referendumu sprendimas nepriimtas.

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija bus tikslinama

Atsižvelgiant į 2012 m. spalio 14 d. konsultacinio referendumo dėl atominės elektrinės statybos rezultatus ir Seimo rezoliuciją dėl šių rezultatų įgyvendinimo, taip pat Vyriausybės programą sausio 17 d. Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pasirašė potvarkį, kuriuo sudaryta darbo grupė pasiūlymams dėl ekonomiškai optimalaus ir vartotojams palankiausio apsirūpinimo elektros energija ir kitais energijos ištekliais parengti ir pagal juos Nacionalinei energetinės nepriklausomybės strategijai patikslinti. Darbo grupės išvadas galite rasti čia.

Galima projekto nauda

Nuo 2016 m. Baltijos šalyse prognozuojamas elektros trūkumas. Jai pagaminti reikės mažiausiai 1,3 GW papildomų gamybos pajėgumų. Visagino AE padidins šalies energetinį saugumą, sumažins priklausomybę nuo elektros importo iš vienos šalies (vieno tiekėjo) bei užtikrins savą bazinę (t.y. stabiliai, ilgą laiką ir už konkurencingą kainą gaminamą) elektros energiją.

Be to, vykdant Visagino AE projektą bus pritraukta užsienio investicijų, sukurta daug naujų darbo vietų, statybos laikotarpiu atsiras daug naujų galimybių vietos verslui.

Visagino atominės elektrinės (VAE) projektas – tai naujos atominės elektrinės statybos ir su ja susijusios infrastruktūros projektas. Jį įgyvendinus sustabdytus Ignalinos AE reaktorius pakeis moderni, saugi ir aplinkos neteršianti elektros energijos gamybos atominėje elektrinėje technologija.

Pagal LR įstatymą Lietuva Visagino AE projekte turės ne mažiau kaip 34 proc. akcijų. Kita dalis bus pasidalinta kitų projekto dalyvių. Visagino AE projektas vystomas pagal ‚Mankala“ modelį. Pagal šį modelį Visagino AE investuotojai gauna pagamintos elektros energijos už savikainą proporcingai turimam akcijų skaičiui. Strateginiu investuotoju pasirinkus.

Elektros poreikis 

Elektrinės, kurios gamina energiją ilgą laiką esant pastoviai apkrovai (t.y. sudaro didžiąją paros apkrovimo dalį) yra vadinamos „baziniais“ energijos gamybos pajėgumais. Jie reikalingi tam, kad visa energetikos sistema veiktų stabiliai ir būtų užtikrinama ekonomiška energijos gamyba.  

Lietuvoje pasirinkimas tokiai „bazinei“ energijos gamybai nėra platus – tai dujinės kombinuoto ciklo elektrinės, anglis deginančios arba atominės elektrinės. Anglimi kūrenamos elektrinės yra ypatingai aplinką teršiančios, todėl dėl didelės CO2 taršos leidimų kainos yra ekonomiškai nepatrauklios. Pvz., 1000 MW anglimi kūrenamai elektrinei per metus reiktų 2,7- 3 milijonų tonų anglies. 

Dujas deginančios elektrinės „atsineša“ priklausomybę ne tik nuo svyruojančios ir nuolat augančios dujų kainos, bet ir priklausomybę nuo vieno tiekėjo. Mat kuras, jei transportuojama vamzdynais, atkeliauja iš vienos šalies. Kaip rodo tarptautinė patirtis, norint patikimai apsirūpinti energija, reikia siekti naudojamų energijos išteklių, jų tiekimo bei technologijų įvairovės. 

Branduolinio kuro importas

Branduolinė energetika, suteikia galimybę kurą importuoti iš įvairių šalių (uraną tiekia daugiau nei 15 valstybių) ir jo atsargų yra daug, užtikrina stabilias energijos gamybos kainas, o branduolinis kuras, patikimumo požiūriu, yra laikomas vietiniu, nes jo reikia mažai (metams tik 20-30 tonų branduolinio kuro 1000 MW elektrinei) bei jo tiekimas nekelia didelių problemų. Ypatingai svarbu ir tai, kad branduolinėse jėgainėse elektros energija gaminama neteršiant atmosferos CO2 išmetimais.

Branduolinės energetikos privalumai:

  • Užtikrina energetinį saugumą;
  • Konkurencinga elektros energijos gamybos kaina;
  • Mažesni anglies dvideginio išmetimai;
  • Investicija į aukštąsias (branduolines) technologijas;
  • Kuriamos naujos darbo vietos;
  • Galimybė racionaliai panaudoti esamą infrastruktūrą.

Daugiau informacijos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-03