Lietuvos–Švedijos elektros tinklų jungtis „NordBalt 2“

Galiojančioje Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 4.4 kryptyje numatoma papildomos elektros jungties su Švedija tikslingumo vertinimo atlikimas. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus 2018 m. IV ketvirtį būtų galima pradėti projekto įgyvendinimą ir statybas. Manoma, jog 2020 metais galėtų būti įgyvendinta apie 36 proc. elektros jungties su Švedija projekto dalis.

2017 metais atnaujintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (NENS) numatoma atlikti papildomos elektros energijos jungties su Švedija (NordBalt II) tikslingumo vertinimą ir priimti sprendimus dėl projekto įgyvendinimo, atsižvelgiant į įgyvendinimo poreikį ir galimybes Baltijos regiono mastu.

Projektas būtų naudingas Baltijos šalių sinchronizacijos kontekste, užsitikrinant tvirtas tarpsistemines jungtis prekybai elektros energija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-07