Lietuvos–Švedijos elektros tinklų jungtis „NordBalt“

Iki 2015 m. pabaigos Lietuva įgyvendina strateginį elektros energetikos projektą – tiesia elektros jungtį su Švedija „NordBalt“. Ši jungtis yra būtina sąlyga sukurti bendrą Baltijos valstybių ir Skandinavijos elektros rinką. Būsimasis elektros tiltas Lietuvai sudarys sąlygas pirkti elektros energiją iš hidroresursais turtingų Šiaurės Europos šalių.

„NordBalt“ – tai alternatyvus elektros importo ir eksporto kanalas, padėsiantis išvengti priklausymo nuo vienintelio elektros tiekėjo Rytuose. Strateginį elektros energetikos projektą įgyvendina Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Švedijos elektros perdavimo sistemos operatorius „Svenska Kraftnät“. Jungties „NordBalt“ statybos prasidėjo 2014 metų pavasarį, per pusmetį įgyvendinti beveik du trečdaliai numatytų darbų.

„NordBalt“ projekto tikslas – nutiesti tarpsisteminę elektros jungtį tarp Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemų. Šio strateginio projekto neatsiejamos dalys yra Klaipėdos transformatorių pastotės rekonstrukcija, baigta 2014 metų pabaigoje, ir 330 kV elektros perdavimo linija Klaipėda–Telšiai, kuri sėkmingai įjungta 2014 metų spalio viduryje. Numatoma „NordBalt“ jungties eksploatacijos pradžia – 2015 gruodis.

Pagrindiniai jungties parametrai:

 • Jungties ilgis – apie 450 km.
 • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) povandeninis kabelis. Kabelio ilgis: apie 400 km
 • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) požeminis kabelis (Lietuvos pusėje). Kabelio ilgis: 13 km
 • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) požeminis kabelis (Švedijos pusėje). Kabelio ilgis: 40 km
 • Jungties galia: 700 MW (ją sudarys aukštos įtampos nuolatinės srovės povandeninis bei požeminis kabeliai bei keitiklių stotys Lietuvoje ir Švedijoje)
 • Jungties įtampa: 300 kV
 • Technologija: VSC
 • Numatoma jungties naudojimo trukmė: 30 metų
 • Preliminari projekto kaina: 1,9 mlrd. litų
 • Prijungimo vieta Lietuvoje: Klaipėdos 330 kV pastotė
 • Prijungimo vieta Švedijoje: Nybro 400 kV pastotė

„NordBalt“ kabelio skersinis pjūvis.

Daugiau informacijos apie „NordBalt“ projektą - čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-03