Lietuvos–Lenkijos elektros tinklų jungtis „LitPol Link“

Iki 2015 m. Lietuva siekia įgyvendinti strateginį elektros energetikos projektą – nutiesti elektros jungtį „LitPol Link“ su kaimynine Lenkija. „LitPol Link“ pirmą kartą sujungs Baltijos valstybių ir Vakarų Europos elektros infrastruktūras.

2014 m. pradžioje Alytaus ir Lazdijų rajonuose prasidės istorinio Lietuvos energetikos projekto statyba. Per šį elektros „greitkelį“ Lietuvos elektros sistema ateityje bus sujungta su Europos elektros sistema. Galinga elektros jungtis su Lenkija atvers mums galimybę sinchroniškai veikti su kitų Vakarų Europos valstybių energetikos sistemomis ir leis plėtoti bendrą Europos elektros rinką.

„LitPol Link“ jungtį stato Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Lenkijos elektros tinklų operatorius PSE. Įgyvendinant šį strateginį projektą, atliekami jungties techninio projektavimo darbai, o statybos darbai intensyviai bus vykdomi 2014-2015 metais. Planuojama 500 MW galios Lietuvos–Lenkijos jungties eksploatacijos pradžia – 2015 metų pabaiga.

Pagrindiniai jungties duomenys:

  • Aukštos įtampos dvigrandė 400 kV elektros linija nuo Elko iki Alytaus.
  • Elektros oro linijos ilgis: 163 kilometrai. 51 km linijos tęsis Lietuvoje, Alytaus ir Lazdijų rajonuose, 112 km – Lenkijos teritorijoje, per Palenkės ir Varmijos – Mazūrijos vaivadijas.
  • Alytaus pastotėje pastatytas vienas svarbiausių jungties elementų – nuolatinės srovės intarpas. Šis įrenginys reikalingas suderinti skirtingas Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemas.
  • Jungties galia: 500 MW galios elektros perdavimo linija bus eksploatuojama nuo 2015 m. pabaigos, 1000 MW – nuo 2020 m.
  • Numatoma jungties naudojimo trukmė – 50 metų.
  • Preliminari Lietuvos – Lenkijos įgyvendinamo projekto vertė: 340 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie „LitPol Link“ projektą

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-20