Estijos, Latvijos ir Lietuvos sinchroninis prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų

Lietuvos elektros sistemos sujungimo su Europos elektros sistema tikslas – savarankiškas Lietuvos elektros energetikos sistemos darbas kontinentinės Europos elektros sistemos dažniu ir taktu.

Sinhronizacija apima šias veiklas:

  • Lietuvos–Lenkijos elektros jungties „LitPol Link“ eksploatavimas;
  • Lietuvos–Švedijos elektros jungties „NordBalt“ eksploatavimas;
  • Integracija į Europos elektros rinką.

2010 m. sausį Latvijoje, Rygoje vykusiame trijų Baltijos perdavimo sistemų operatorių (PSO) susitikime susitarta dėl bendro šešių ENTSO-E narių - „Litgrid“ (Lietuva), „PSE“ (Lenkija), „Amprion“ (Vokietija), „Transpower“ (Vokietija), „Elering“ (Estija) ir „Augstsprieguma tikls“ (Latvija) - dalyvavimo, atliekant prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų variantų galimybių studiją.

2010 m. rugsėjį Briuselyje įvykusiame TEN-E finansinės paramos komiteto posėdyje pritarta trijų Baltijos šalių integracijos į ES vidaus elektros rinką studijos finansavimui tam skiriant 950 tūkst. EUR. Skirtos paramos gavėjais numatyti „Litgrid“, „Augstsprieguma tikls“ ir „Elering“.

2012 m. balandį Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatoriai „Litgrid“, „Augstsprieguma Tikls“, „Elering“ ir Švedijos įmonė „Gothia Power“ AB pasirašė sutartį dėl Baltijos šalių prisijungimo prie Europos elektros tinklų Galimybių studijos parengimo. 2013 metais Baltijos šalys atliko galimybių studija dėl Baltijos šalių ir kontinentinės Europos elektros sistemų sujungimo. Studijos konsultantu, Švedijos konsultacinės bendrovės „Gothia Power“, vertinimu, realistinis perėjimas iš vienos sistemos į kitą gali įvykti 2025 metais.

2012 m. balandį LR Vyriausybė nutarimu įgaliojo „Litgrid“ įgyvendinti Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) veiksmus.

2012 m. birželį LR Seimas priėmė Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymą. Lietuvos ir Europos elektros sistemų integracija taip pat apima ir „Litgrid“ įgyvendintus strateginius energetikos projektus: elektros jungtį su Lenkija „LitPol Link“, jungtį su Švedija „NordBalt“ bei Lietuvos elektros sistemos integraciją į kontinentinės Europos tinklus.

2013 m. rudenį atlikta Baltijos elektros perdavimo sistemų operatorių ir Švedijos konsultacijų bendrovės „Gothia PowerAB" Baltijos valstybių integracijos į Europos Sąjungos vidaus elektros energijos rinką iki 2020 m. galimybių studija.

Šiuo metu įgyvendinti tarptautiniai elektros jungčių projektai „LitPol Link“ ir „NordBalt“ pirmą kartą sujungė Lietuvą su Lenkijos ir Švedijos elektros sistemomis bei leido Baltijos valstybių elektros sistemas integruoti į Vakarų Europos elektros infrastruktūrą.  Tarpsistemines jungtys pradėtos eksploatuoti 2016 metų pradžioje.

2015 m. pavasarį atlikta studija „Didelės galios generuojančio šaltinio integravimo į Baltijos elektros energetikos sistemą dirbant sinchroniškai su kontinentinės Europos tinklais techninių sąlygų ir kaštų identifikavimo tyrimas“. Jos tikslas – išanalizuoti naujos AE darbą Baltijos šalių elektros energetikos sistemoje ir pateikti galimus techninius sprendinius naujos elektrinės prijungimui prie perdavimo tinklo atsižvelgiant į galiojančius techninius standartus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-11