Magistralinis dujotiekis Klaipėda–Kuršėnai

2013 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime pritarta siūlymui magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai antrosios gijos statybos projektą pripažinti valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Šis projektas yra svarbus siekiant Lietuvos nacionalinių ir ES energetikos politikos tikslų įgyvendinimo, susijusių su gamtinių dujų tiekimo diversifikavimu ir saugumo užtikrinimu, konkurencijos dujų rinkoje skatinimu. Prieš 45 metus statyta dabartinė Klaipėda-Kuršėnai dujotiekio gija dėl savo techninės būklės negali užtikrinti patikimo dujų tiekimo.

Valstybei svarbaus ekonominio projekto statusas prisidės prie magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai antrosios gijos statybos projekto įgyvendinimo numatytu laiku, t. y.  iki 2015 m. gruodžio 31 d. Vyriausybės nutarimu atsakingoms institucijoms pavesta prioritetine tvarka nagrinėti dokumentus. Tai sudarys sąlygas užtikrinti su projektu susijusių sprendimų priėmimą per įmanomai trumpiausią terminą, įskaitant ir spartesnį teritorijų planavimo procedūrų atlikimą.

Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai projekto antrosios gijos statybos tikslas – sukurti pakankamus pajėgumus transportuoti gamtines dujas iš Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo tiek Lietuvos, tiek ir kitų Baltijos šalių vartotojams. Taip Baltijos šalių rinkos dalyviams bus sukurtos galimybės diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius bei didinti rinkos konkurencingumą.

Informacija apie projektą:

 • Projektą vykdo AB „Amber Grid“.
 • Magistralinio dujotiekio techniniai parametrai: ilgis: ~110 km, skersmuo: Ø800 mm.
 • Maksimalus darbinis slėgis: 5,4 MPa.
 • Investicijos ~220 mln. litų. Siekiama, kad projektui būtų skirta ES finansinė parama pagal Europos Sąjungos infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) galinti siekti apie 50 % visų projekto kaštų.

Projekto tikslai:

 • diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius Baltijos šalių regione,
 • sudaryti sąlygas pilnai išnaudoti SGD terminalo Klaipėdoje pajėgumus,
 • užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą.

Projekto įgyvendinimo etapai:

 • Galimybių studija, verslo planas, kaštų-naudos analizė (2013 m.)
 • Projektas įtrauktas į Europos Sąjungos bendrojo intereso projektų sąrašą (2013 m.)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu (2013 m.)
 • Poveikio aplinkai vertinimas ir teritorijų planavimas (2013-2014 m.)
 • Projektavimas ir statyba (2014-2015 m.)

Projektas yra įtrauktas į:

 • Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą 2013-2022 m.
 • Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013-2022 m.) tinklo plėtros planą.
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.
 • Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014-2023 m.

Europos Sąjungos parama

2015 m. balandžio 24 d. AB „Amber Grid“ ir  ES Inovacijų ir tinklų vykdomoji agentūra (INEA) pasirašė sutartį dėl ES finansinės paramos magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybai. Pagal šią sutartį projektui bus skirta 27,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).

Preliminari planuojamo magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai trasa

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19