Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos

Šio projekto tikslas – sujungti Lenkijos ir Lietuvos dujotiekių sistemas. Užbaigta dujotiekių jungtis užtikrins geresnę Lietuvos integraciją bendroje Europos Sąjungos (ES) energijos rinkoje. Strategiškai svarbi ES dujų rinkos vientisumui Lenkijos ir Lietuvos dujotiekių jungties statyba yra inicijuota Lietuvos ir Lenkijos valstybių vadovų ir yra remiama Europos Komisijos. Lenkijos–Lietuvos dujotiekių jungtis turėtų tapti vienu iš Baltijos energijos rinkos jungčių plano (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP), kuriuo siekiama tarptautinių energijos jungčių būdu integruoti Baltijos jūros regiono valstybių energijos rinkas, elementų.
 

Projekto tikslai:

 • Integruoti izoliuotas Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką;
 • Diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir maršrutus;
 • Užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą;
 • Suteikti prieigą Baltijos šalims prie pasaulinės suskystintų gamtinių dujų (SGD) rinkos;
 • Sukurti pagrindą konkurencingai regioninei dujų rinkai.
   

Projekto vykdytojai:

 • Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“,
 • Lenkijos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A.
   

Projekto įgyvendinimo etapai:

 • 2011 m. parengta verslo aplinkos analizė;
 • 2013 m. atlikta galimybių studija;
 • 2013 m. ir 2015 m. projektas įtrauktas į Europos Sąjungos bendrojo intereso projektų sąrašą;
 • 2013-2015 m. parengtas poveikio aplinkai vertinimas;
 • 2015 m. išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojantis etapas;
 • 2015-2017 m. projektavimo etapas;
 • 2017-2019 m. statybos etapas.


Projekto įgyvendinimo eiga:

2015-01-20 Aplinkos apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos raštu Nr. (15.9)-A4-477 patvirtino dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą. GIPL-LT PAV procedūros pradėtos 2013 m. antrąjį pusmetį, buvo tęsiamos 2014-aisiais ir pabaigtos 2015 metais.
2016 m. balandžio mėnesį paskelbti pirkimai dėl GIPL projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų bei statybai reikalingų vamzdžių įsigijimo.
 

Dujotiekių jungties maršrutas

GIPL projektas yra įtrauktas į šiuos dujų infrastruktūros plėtros planus:

 • Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2015 m.;
 • Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014-2023 m.;
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.


Daugiau informacijos apie projektą - čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-25