Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas

Šio projekto tikslas – padidinti dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumus, užtikrinti, kad gamtinių dujų perdavimo sistema veiktų saugiai ir patikimai bei sudaryti prielaidas didesnei Baltijos šalių dujų rinkų integracijai. Įgyvendinus projektą, dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumai abiem kryptimis būtų padidinti iki 124,8 GWh (12 mln. m3)/parą.

Šis projektas taip pat sudarys geresnes sąlygas naudotis Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla Lietuvos, o ateityje – ir Lenkijos dujų rinkos dalyviams. Integravus Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką, ši jungtis taps svarbia maršruto, jungiančio Europos ir Rytų Baltijos regiono rinkas, dalimi.

Projekto įgyvendinimui reikalingos investicijos Lietuvos teritorijoje – 2,9 mln. eurų.
Planuojama eksploatacijos pradžia – 2020 metai.


Projekto tikslai:

  • padidinti dujų sistemų jungties pajėgumus tarp Latvijos ir Lietuvos;
  • užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą;
  • sudaryti prielaidas didesnei Baltijos šalių dujų rinkų integracijai;
  • užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą.
     

Projektą vykdo:

  • AS „Latvijas Gāze“,
  • ​AB „Amber Grid“.


Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos maršrutas

Projektas yra įtrauktas į:

•    Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2015 m.
•    Baltijos (BEMIP) regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2014-2023 m.
•    Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19