Europos Sąjungos bendro intereso projektai

2010 m. kovo 26 d. Europos Vadovų Taryba pritarė Europos Komisijos pasiūlymui pradėti įgyvendinti naują strategiją „Europa 2020“, kurios vienas iš prioritetų – darnus augimas – turėtų būti pasiektas skatinant tausiau išteklius naudojančią, darnesnę ir labiau konkurencingą ekonomiką. Pagal šią strategiją kuriant energetikos infrastruktūrą, siekiama atnaujinti ir sujungti energetikos tinklus. 

2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Transeuropinių energetikos tinklų programos (TEN-E) reglamentą. Šis reglamentas nustato teisinį pagrindą optimaliam energetikos tinklų plėtojimui Europos Sąjungoje: reglamente numatyta 12 strateginių transeuropinių energetikos infrastruktūros prioritetinių sričių ir koridorių, kurie turi būti plėtojami, norint sujungti Europos Sąjungos energetinės infrastruktūros tinklus. 

 
Šį tikslą padės įgyvendinti bendro intereso projektai (angl. Projects of Common Interest). Bendro intereso projekto statusas – aukščiausio prioriteto statusas, kuris gali būti suteikiamas energetikos infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje. Bendro intereso projektai yra svarbiausi infrastruktūros projektai, leisiantys valstybėms narėms integruotis į energetikos rinką, diversifikuoti energetikos šaltinius ir užbaigti valstybių narių, kurios su tuo susiduria, energetinę izoliaciją. 

2014–2020 m. laikotarpiu TEN-E programą pakeitė Europos infrastruktūros tinklų priemonė (angl. Connecting Europe Facility, CEF), iš kurios biudžeto dabar yra skiriamas finansavimas bendro intereso projektams. Lietuvos strateginiams energetikos projektams iš viso 2015 metams buvo skirta 333,7 mln. eurų

Daugiau informacijos: 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-20