Valstybės projektų sąrašas Nr. 2 papildytas Šiaurės Rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo projektu

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2018 m. kovo 6  d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-59 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2  papildytas projektu „Šiaurės Rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema“.

Projekto tikslas – užtikrinti patikimą elektros energijos perdavimą ir tiekimą Visagino ir Utenos raj. savivaldybėse. Tai bus atlikta modernizuojant bei rekonstruojant 330/110/35 kV Ignalinos atominės elektrinės (AE) ir 330/110/10 kV Utenos transformatorių pastotes, įdiegiant jose pažangiosios infrastruktūros elementus. Tai leis padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, parengti perdavimo tinklo infrastruktūrą susijungimui su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu. Taip pat projektas prisidės prie valstybės strateginių interesų, valstybės vykdomų energetikos sektoriaus ir (ar) regioninės energetikos politikos krypčių ir tikslų vykdymo.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas patikimas ir stabilus elekros perdavimo tinklo darbas, nenutrūkstamas elektros energijos perdavimas ir tiekimas bei vykdomas nuoseklus vidaus elektros perdavimo tinklo atstatymas ir modernizavimas.

Numatoma bendra Projekto vertė – 21 563 100 eurų (be PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui – 10 781 550 eurų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-13