Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektui

2019 m. gruodžio 31 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektui.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma 305 281,21 eurų.

 

Kauno technologijos universitetas (KTU) siekia įgyvendinti infrastruktūros modernizavimo (pastato atnaujinimo) projektą, kuriuo siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti šiluminės energijos suvartojimą, eksploatacines sąnaudas bei didinti studentų miestelio patrauklumą. Planuojamas įgyvendinti Projektas skirtas renovuoti ir apšiltinti KTU Mechanikos ir inžinerijos dizaino fakulteto pastatą, esantį adresu Studentų g. 56, Kaune, tuo būdu optimizuojant šiluminės energijos suvartojimą ir mažinant į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

 

Įgyvendinus projektą bus ženkliai prisidėta prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į aplinką sumažinimo,  suvartojamos energijos sąnaudos bus sumažintos iki 72.27 kWh/kv. m per metus. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 37 proc. šilumos energijos sąnaudų bei pasiekti pastato energetinio efektyvumo C klasę.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre (TAR).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-13