Priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektas išsiųstas derinimui LR finansų ministerijai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir derinimui LR finansų ministerijai priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo  pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Projekto keitimas inicijuotas, siekiant 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ (toliau –  115 Priemonė) veiklas „Įrengimas geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose;“ ir „Įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje“ perkelti į 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“  (toliau – 114 Priemonė). Atlikus Projekto keitimą, pagal 115 Priemonę kvietimai bus skelbiami tik pagal veiklą „Įsigijimas iš elektrinių parkų“, o pagal 114 Priemonę bus rengiamas naujas projektų finansavimo sąlygų aprašas, pagal kurį bus finansuojamos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, nepriklausomai nuo jų įrengimo vietos. Toks priemonių atskyrimas bus aiškesnis, suprantamesnis fiziniams asmenims, todėl supaprastės priemonių administravimas, bus nustatoma mažiau netinkamų išlaidų.

Su Projektu galite susipažinti LRS tinklapyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-07