Pratęstas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ – galioja iki 2020 05 18

Kvietimo terminas pratęsiamas iki 2020 m. gegužės 18 d.

 

2019 m. gruodžio 30 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą Nr. 3 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“.

Kvietimo pradžia: 2019 m. gruodžio 30 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. gegužės 18 d. 

Planuojama kvietimo finansavimo suma: 8 437 245 Eur. 

Priemonės tikslas: siekiant užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą ir paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje, centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines. 

Remiama veikla: naujų didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginių įrengimas, esamų kogeneracijos įrenginių atnaujinimas, esamų šiluminės energijos gamybos įrenginių keitimas kogeneracijos įrenginiais centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (neviršijant 5 MW elektrinės galios ir visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW).

Tinkami pareiškėjai: 1. Šilumos tiekėjai. 2. (Potencialūs) nepriklausomi šilumos gamintojai. 

Didžiausia galima finansavimo suma: 6 000 000 Eur. 

 

Paraiškų teikimo tvarka: paraiška kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo 59 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per Duomenų mainų svetainę (DMS). 

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

 

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-05-18 24:00 val.

Konsultuojama:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais: el. p. kogeneracija@lvpa.lt, tel. +370 682 59528.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) iki 2020-05-18 16:00 val.: LVPA Analizės ir informacinių technologijų skyriaus analitikas Martynas Kulvinskis, el. p. martynas.kulvinskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7416.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-07