Paskirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

2019 m. lapkričio 18 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Projektą „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Odos TP, 110/35/10 Paberžės TP ir 110/35/10 kV Švenčionių TP 110 kV skirstyklose“  įgyvendins LITGRID AB.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 1 579 446,00  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Siekiant užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti EES energetinį saugumą, darbo stabilumą, diversifikuotų energijos šaltinių integraciją tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu bei integruoti Baltijos šalis į bendrą Europos EES, būtina turėti pajėgų ir modernizuotą elektros energetikos sektorių. Tam reikalinga atnaujinti ir išplėsti EES perdavimo tinklą. Projektas Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Odos TP, 110/35/10 Paberžės TP ir 110/35/10 kV Švenčionių TP 110 kV skirstyklose prisidės prie EES perdavimo tinklo patikimo ir stabilaus darbo užtikrinimo, nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo, vidaus elektros perdavimo tinklo nuoseklaus atstatymo ir modernizavimo. 

Modernizavus 110/10 kV Odos TP, 110/35/10 Paberžės TP ir 110/35/10 kV Švenčionių TP 110 kV skirstyklas įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Plungės, Vilniaus ir Švenčionių rajonų savivaldybėse, padidintos operatyvinio valdymo galimybės ir elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą bei prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo.

Visose projekto dalyse bus atsisakyta senų ir nepatikimų elektros įrenginių (taip minimizuojant poveikį aplinkai) eksploatavimo. 110 kV skirstyklų modernizavimo metu bus įrengti analogiški sekantys pažangių elektros tinklų elementai:

- pirminės komutacijos įrenginiai (valdymui/veikimui skirti įrenginiai, kaip skyrikliai, skirtuvai, jungtuvai, matavimo transformatoriai, srovės transformatoriai), kurių konstrukcijoje naudojami pažangūs technologiniai sprendiniai, kaip hermetiški įrenginiai užpildyti sieros heksaflorido (SF6) dujomis su elektros lanko gesinimu reguliuojamu dujų srauto metodu, leidžiančiu užtikrinti jungtuvų vidinės izoliacijos apsaugą nuo išorės drėgmės poveikio, kas prailgina jų darbo laiką ir ženkliai padidina šių įrenginių komutacinį patvarumą (net keliolika kartų) bei ženkliai sumažina riziką dėl galimos aplinkos taršos įvykus įrenginio gedimui; spyruoklinės pavaros su elektros varikliais, kas leidžia organizuoti įrenginių valdymą nuotoliniu būdu ir sumažinti jungtuvų atjungimo laiką (trumpojo jungimo srovės poveikio laiką). Šis pavaros išpildymas dėl spyruoklių „sukauptos energijos“ funkcijos leidžia jungtuvui atlikti „atjungimas - įjungimas - atjungimas“ operacijų ciklą netgi esant atjungtai pavaros maitinimo įtampai. Naujos kartos įtampos ir srovės matavimo transformatoriai leis užtikrinti transformatorių vidinės izoliacijos apsaugą nuo išorės drėgmės poveikio, prailginant jų darbo laiką ir sumažinant pagrindinės izoliacijos perdengimo tikimybę padidinti įrenginių patikimumą, leis sumažinti izoliacinės alyvos kiekį kas mažins riziką dėl galimos aplinkos taršos įvykus įrenginio gedimui. Naujos kartos viršįtampių ribotuvų trumpesnis suveikimo laikas bei geresnės elektrinės charakteristikos leis užtikrinti patikimesnę transformatorių pastočių įrenginių apsaugą nuo komutacinių ir atmosferinių viršįtampių, speciali įrenginio apsauga nuo staigaus vidinio slėgio padidėjimo (apsauginiai vožtuvai) leis išvengti viršįtampio ribotuvų korpuso sprogimo avarijos atveju, taip pat padidins šių įrenginių eksploatavimo saugumą;

- pažangūs antrinės grandinės elementai (relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, jų komplektai, ryšio, teleinformacijos perdavimo įrenginiai, nuolatinės ir kintamos srovės skydai) leis realiu laiku vykdyti aukštos įtampos elektros PT transformatorių pastočių pirminės komutacijos įrenginių būklės stebėseną ir informaciją perduoti į centralizuotą nuotolinę valdymo sistemą (naudojant išmaniųjų tinklų komunikacijos protokolą IEC61850), įmanomai trumpiausiu laiku šalinti trumpuosius jungimus ir kitus nenormalius režimus PT, kurių metu galimi pirminės komutacijos įrenginių ir aukštos įtampos oro/kabelinių linijų, elektros perdavimo sistemos normalaus/stabilaus darbo pažeidimai, užtikrinti PT nepertraukiamą darbą (programuojamomis automatikos funkcijomis automatiškai atstatančiomis pastočių ir EPL normalų darbo režimą po trumpųjų jungimų ir kitų nenormalių režimų). Operatyvinio valdymo ir realaus laiko stebėsenos sistemų įrenginiai (valdikliai ir teleinformacijos surinkimo bei perdavimo įrenginiai) leis užtikrinti nuotolinį ir efektyvų transformatorių pastočių elementų stebėjimą ir valdymą, saugią prieigą (pagal standartą IEEE1686), loginių funkcijų ir uždavinių sprendimą (pagal standartą IEC 61131-3), aukšto patikimumo duomenų rezervavimą (pagal standartą IEC 62439-3) įrenginių laiką sinchronizuojant  NTP/SNTP protokolais, duomenų perdavimą IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 protokolais, naudojant šviesolaidinius, sutankintus (multipleksuotus) ir radijo ryšio kanalus;

- išmaniosios elektros energijos apskaitos įrenginiai (momentiniai duomenų valdikliai) – skirti nuotoliniam duomenų surinkimui, perdavimui ir valdymui užtikrinant standartų (LST EN 62052-11, LST EN 62053-22, LST EN 62053-21, LST EN 62053-23) numatytus reikalavimus, taip pat kokybinių elektros energijos parametrų registravimui.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-13