Paskirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

2019 m. liepos 3 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Projektą „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP ir 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklose“  įgyvendins LITGRID AB.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 1 405 151,00  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą, elektros energetikos sistemos (toliau – EES) darbo stabilumą, diversifikuotų energijos šaltinių integraciją tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu bei integruoti Baltijos šalis į bendrą Europos EES, būtina turėti pajėgų ir modernizuotą elektros energetikos sektorių. Tam reikalinga atnaujinti ir išplėsti EES perdavimo tinklą. 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP ir 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklų modernizavimas (rekonstravimas) prisidės prie EES tinklo atnaujinimo. 

Modernizavus 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP ir 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklas įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Kazlų Rūdos ir Vilniaus m. savivaldybėse, padidinta operatyvinio valdymo galimybė, bus užtikrintas elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas, minimizuojamas aplinkos taršos poveikis (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-15