Papildytas priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 2

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2018 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-241 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2  papildytas projektais „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Aleksoto TP 110 kV skirstykloje“ ir „Elektros energijos perdavimo patikimumo užtikrinimas 110 kV OL ruože Neris–Molėtai–Utena“. Susipažinti su įsakymu galima šioje svetainėje.


1. Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Aleksoto TP 110 kV skirstykloje“

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Kauno m. savivaldybėje, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, minimizuoti galimos aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Kauno m. savivaldybėje, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą bei prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais), bus sumažintos skirstyklų eksploatavimo išlaidos.

Numatoma bendra Projekto vertė – 1 391 000 eurų (be PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui – 695 500 EUR.

 


2. „Elektros energijos perdavimo patikimumo užtikrinimas 110 kV OL ruože Neris–Molėtai–Utena“:

Projekto tikslas – užtikrinti patikimą ir kokybišką elektros energijos tiekimą ir perdavimą Vilniaus, Molėtų ir Utenos raj. savivaldybėse, padidinti operatyvinio valdymo galimybes įrengus naujas pažangias technologijas (žaibosaugos troso keitimas į žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu) ir įrangą (šviesolaidžio įvadų įrengimas į transformatorių pastotes). Projektui keliamas uždavinys – modernizuoti (rekonstruoti) 110 kV oro linijas (OL) ruože Neris-Molėtai-Utena įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas prisidės prie patikimo ir kokybiško elektros energijos perdavimo ir tiekimo tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Vilniaus, Molėtų ir Utenos raj. savivaldybėse, užtikrins šiame linijų ruože esančių pastočių elektros įrenginių nuotolinį valdymą, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, sumažins OL eksploatavimo išlaidas.

Numatoma bendra Projekto vertė – 1 574 936 EUR (be PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui – 787 468 EUR.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-15