Ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašui – galioja iki 2019 01 10

LR energetikos ministerija parengė 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo  Nr. 1  pakeitimo projektą ir išsiuntė derinimui, projektas patalpintas teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS ir tinklalapyje www.esinvesticijos.lt.

Pastabų ar pasiūlymų dėl aprašo projekto lauksime iki 2019 m. sausio 10 dienos.

Kontaktinis asmuo: Reda Lichadziauskienė, ES paramos skyriaus vyriausioji specialistė, reda.lichadziauskiene@enmin.lt, telefonas 8 5 2034679 papild. 6.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-15