Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-305 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2). 
 
Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. 
 
Projektinius pasiūlymus prašome teikti iki 2018 m. vasario 19 d. 16.00 val. Prašome iki 2018 m. sausio 15 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.  
 
Projektinius pasiūlymus prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
- Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistė Aušra Grėbliūnaitė, tel. 8 706 64749, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt
- Elektros ūkio skyriaus vedėja Justina Ratkevičiūtė, tel. 8 706 64904, el. p. justina.ratkeviciute@enmin.lt
- Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Kristina Marcelienė, tel. 8 706 64712, el. p. kristina.marceliene@enmin.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-15