Kvietimas teikti pastabas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų atrankos kriterijams – galioja iki 2019 08 08

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų atrankos kriterijų projektą, projektas patalpintas tinklalapyje www.esinvesticijos.lt

Pastabų ar pasiūlymų lauksime iki 2019 m. rugpjūčio 8 dienos.

Kontaktinis asmuo: Renata Ambrazevičienė, Tel. (8 5) 203 4679 papild. 8, el.p. renata.ambrazeviciene@enmin.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-15