Kviečiame teikti pastabas priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo pakeitimo projektui

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė ir teikia derinti priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo  pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

 

Pakeitimai atlikti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 272[3]  2.1 papunkčiu, kuriuo Energetikos ministerijai papildomai skirta 5 mln. eurų  Sanglaudos fondo lėšų. Šias lėšas Energetikos ministerija planuoja perskirstyti priemonėms 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ ir  04.1.1-LVPA-V-114 „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“.

 

Pastabas prašome iki 2020 m. balandžio 3 d.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-07