Kviečiame teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų atrankos kriterijų keitimui ir nustatymui

Lietuvos respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių [1] 57 ir 59 punktais, teikia pasiūlymus dėl 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3.1. konkretaus uždavinio „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemones „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų atrankos kriterijų keitimo ir nustatymo.

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje.

Pastabas bei pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. sausio 30 d.(darbo pabaigos).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-13