Kviečiame teikti pastabas priemonės „ Gatvių apšvietimo modernizavimas “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektui

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „ Gatvių apšvietimo modernizavimas “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  projektą (toliau – Projektas)

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje ir TAIS.

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki š. m. balandžio 27 d. (darbo pabaigos).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-07