Kviečiame teikti pastabas priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašui

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Prašytume pastabas ir pasiūlymus Projektui pateikti per 10 darbo dienų nuo Projekto paskelbimo TAIS.


 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-13