Skelbimai

2017 m. kovo 3 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Įsakymą galite atsisiųsti čia.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2017 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Energetikos ministras 2016-12-30 d. įsakymu Nr. 1-338 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.1.1-LVPA-K-110 PRIEMONĖS „NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 1 PATVIRTINIMO“ patvirtino Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo projektų finansavimo sąlygų aprašą. Kadangi pagal galiojančias teisėkūros taisykles, teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų įkėlimą į e.tar sistemą, potencialius pareiškėjus kviečiame su įsakymu susipažinti rytoj www.lrs.lt svetainėje, paieškos laukelyje įvedant įsakymo numerį.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2016 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-196 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ išdėstė nauja redakcija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

 

Informacija apie viešą supažindinimą su Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.
Plano ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitos rengimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Egidijus Purlys, Elektros ūkio skyriaus vedėjas, tel.: 8-706 64904, faksas: 8-706 64820, el. p. egidijus.purlys@enmin.lt, www.enmin.lt

SPAV dokumentų rengėjas – UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, aplinkosaugos skyriaus vadovė, Tel.: 852107210, Faksas: 852107211, el. p.: rasa.alkauskaite@afconsult.com
Plano projekto pavadinimas – Nacionalinis elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planas.

Su SPAV ataskaita galima susipažinti iki 2016 m. gruodžio 9 d.:

  • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45);
  • LR Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

Viešas visuomenės supažindinimas su SPAV ataskaita ir Plano projektu vyks 2016 m. gruodžio 12 d. 16.00 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, 413 salėje.
Pasiūlymus galima teikti (raštu, paštu arba el. paštu) iki 2016 m. gruodžio 9 d. SPAV ataskaitos rengėjui UAB „AF – Consult“, adresu: Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius arba el. paštu: rasa.alkauskaitė@afconsult.com


SUSIJĘ DOKUMENTAI:

 

 

 

Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai skelbia viešąją konsultaciją dėl netiesioginio perdavimo pajėgumų paskirstymo modelio taikymo tarpvalstybiniuose perdavimo sistemų sujungimo taškuose.

Baltijos valstybių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai (toliau – Sistemų operatoriai) AB „Amber Grid“, Elering AS ir JSC Latvijas Gaze, siekdami padidinti Baltijos šalių dujų rinkų konkurencingumą ir paskatinti tarpvalstybinę prekybą dujomis, svarsto galimybę tarpvalstybiniuose dujų sistemų sujungimo taškuose (toliau – Sujungimo taškuose) trumpalaikių tarpvalstybinių perdavimo pajėgumų paskirstymui ir prekybai taikyti netiesioginio dujų perdavimo pajėgumų pasiskirstymo metodą.

Tarpvalstybinių dujų perdavimo pajėgumų paskirstymo metodą Sujungimo taškuose, jungiančiuose greta esančias dujų įleidimo-išleidimo sistemas, numato Europos Komisijos 2013 m. spalio 14 d. Reglamentas Nr. 984/2013, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas (toliau – Tinklo kodeksas). Tinklo kodekso 2 str. numatyto galimybę Nacionalinių reguliavimo institucijų (toliau – Reguliavimo institucijos) sprendimu taikyti vieną iš dviejų perdavimo pajėgumų paskirstymo mechanizmų: aukcioną arba netiesioginį pajėgumų paskirstymo būdą. Pasirinkus aukcioną, Sujungimo taškuose pajėgumai paskirstomi panaudojant standartizuotus pajėgumų paskirstymo mechanizmus, vadovaujantis aukciono procedūromis ir naudojant bendras pajėgumų užsakymo platformas. Taikant netiesioginį pajėgumų paskirstymo būdą, Sujungimo taškuose pajėgumai paskirstomi vienu metu su dujų, kuriomis prekiaujama rinkose per dujų biržą, kiekiais.

Tinklo kodekse numatytos aukciono procedūros yra sudėtingos ir dujų rinkos dalyviams gali tapti didele administracine našta. Besivystančioms gamtinių dujų rinkoms, kurių paklausa ir likvidumas yra nedidelis, taip pat kurių tarpvalstybiniai perdavimo pajėgumai pakankami (kaip Baltijos šalyse), į administracines procedūras verta žvelgti racionaliai. Dėl šių priežasčių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos Sistemų operatoriai, atlikę išsamią analizę, parengė netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį, kuris turėtų integruoti nacionalines dujų rinkas ir padidinti skaidrumą vykdant prekybą trumpalaikiais perdavimo pajėgumais Sujungimo taškuose.


Pagrindiniai šio modelio aspektai:

  • Netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis būtų taikomas Sujungimo taškuose, esančiuose tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos dujų perdavimo sistemų: Kiemėnų sujungimo taške tarp Lietuvos ir Latvijos ir Karski sujungimo taške tarp Latvijos ir Estijos.
  • Perdavimo pajėgumo paskirstymas būtų siejamas su dujų prekyba dujų biržoje tarp Baltijos šalių rinkų. Netiesioginio pajėgumų paskirstymo metodu pajėgumai būtų paskirstomi dujų biržos platformoje.
  • Netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis būtų taikomas kitos paros (angl. day-ahead) dujų ir pajėgumų produktams prekybos sesijos dujų biržoje metu. Kiekvienam tarpvalstybiniam kitos paros dujų sandoriui biržoje būtų netiesiogiai paskirstyti atitinkami kitos paros Sujungimo taškų pajėgumai.
  • Sistemų operatoriai numato deleguoti dujų biržai netiesioginiu būdu skirstyti didžiąją dalį arba visus kitos paros pajėgumus. Kitos trukmės pajėgumus (metų, mėnesio ir pan.) Sistemų operatoriai ketina paskirstyti pagal pirmumo teisės (angl. first come first served) ar proporcingumo (pro rata) metodą.
  • Pasibaigus tam tikros dienos prekybos sesijai biržoje, nepaskirstytus kitos paros pajėgumus Sistemų operatoriai iki tos pačios dienos pabaigos galėtų skirstyti taikydami pirmumo teisės ar proporcingumo metodą.
  • Ateityje, atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir rinkos dalyvių poreikius, netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis dujų biržoje galėtų būti plėtojamas ir apimti kitų laikotarpių pajėgumų produktus.


Pagrindiniai netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio privalumai lyginant su aukciono procedūra:

  • Netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelis sujungia Lietuvos, Latvijos ir Estijos trumpalaikes dujų rinkas, didina jų likvidumą ir konkurencijos lygį.
  • Šis modelis padeda užtikrinti didesnį dujų perdavimo tarpvalstybiniuose Sujungimo taškuose lankstumą ir skaidrumą ir mažina rinkos dalyvių bei Sistemų operatorių administracines sąnaudas.

Siekdami atsižvelgti į rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomones, pritarus nacionalinėms reguliavimo institucijoms, Baltijos valstybių Sistemų operatoriai skelbia viešąją konsultaciją dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio. Su išsamiu modelio aprašymu galima susipažinti čia. Jūsų pastabų ir nuomonių anglų kalba laukiame iki 2016 m. spalio 28 d. el. paštu. consultation@ambergrid.lt.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į:
AB „Amber Grid“ atstovą Mindaugą Beržanskį, el. paštas m.berzanskis@ambergid.lt
Elering AS atstovę Airi Noor, el. paštas airi.noor@elering.ee
JSC Latvijas Gāze atstovą Jānis Eisaks el. paštas janis.eisaks@lg.lv

Šią viešąją konsultaciją vykdo trijų Baltijos šalių perdavimo sistemų operatoriai, todėl ji yra tarptautinė. Dėl šios priežasties jūsų pastabų, nuomonių, klausimų tikimės sulaukti anglų kalba. Šiai konsultacijai pateiktos pastabos ir pasiūlymai bus skelbiami Sistemų operatorių tinklapiuose. Jūsų pastabos ir pasiūlymai mums bus naudingi, priimant sprendimus dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio įgyvendinimo.

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2“ patvirtinimo“ patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas).

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinį pasiūlymą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) tinklalapyje http://enmin.lrv.lt.

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, prašytume teikti projektinius pasiūlymus iki š.m. lapkričio 11 d. 15.00 val.  Prašome iki š.m. spalio 17 d. informuoti Ministeriją, ar LITGRID AB pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

2016 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaujantis Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-23, nuostatomis suderino LITGRID AB parengtą 330 kV oro linijos Vilnius–Lietuvos elektrinė rekonstravimo plėtros projektą.

Šiuo suderinimu pritarta 330 kV oro linijos Vilnius–Lietuvos elektrinė rekonstrukcijos tikslui užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą Vilniaus regiono elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą – elektros energetikos sistemos sujungimą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

Energetikos ministerija parengė ir teikia derinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 04.1.1-LVPA-K-110  priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

Suinteresuotas institucijas ir socialinius, ekonominius partnerius prašome teikti pastabas ar pasiūlymus aprašo projektui raštu ir el. paštu kristina.marceliene@enmin.lt  iki š. m. rugpjūčio 16 dienos.

Su projektų finansavimo sąlygų aprašo projektu kviečiame susipažinti čia.

Elektros perdavimo sistemos projektui skirta daugiau nei 2 milijonai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projektas skirtas modernizuoti Vilniaus, Pagėgių ir Juodupės skirstyklas įdiegiant jose išmaniosios apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas. Skirstyklų modernizavimas padės užtikrinti efektyvesnį ir saugesnį elektros perdavimo tinklo darbą, nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą bei užtikrins konkurencingesnį energetikos sektorių. Projektas taip pat prisidės prie Baltijos jūros regiono strategijos ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Elektros perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ projektą planuoja įgyvendinti iki 2020 m. pabaigos. Bendra projekto vertė – apie 4,6 mln. eurų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-04