Ž. Vaičiūnas: konkurencingesnė pramonė – nauda ir verslui, ir vartotojams, ir valstybei

Data

2018 05 17

Įvertinimas
0
sunset-208771_1920.jpg

Vyriausybė pritarė Energetikos ministerijos parengtiems įstatymų projektams, kurie ženkliai gerina sąlygas verslui – elektros energiją intensyviai naudojančioms įmonėms mažinama mokestinė našta, taikant diferencijuotą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) elektros energetikos sektoriuje kainą. Taip pat trumpinamas ir supaprastinamas vartotojų įrenginių prijungimas prie dujų ir elektros tinklų bei didinamas energijos tiekimo paslaugų patikimumas. Visi šie siūlymai įsigalios, jeigu jiems pritars Seimas.

„Tai geros žinios ir verslui, ir valstybei ir visiems mūsų vartotojams. Gerindami verslo sąlygas ir investicinį klimatą sudarome sąlygas didėti mūsų pramonės konkurencingumui, ateiti investuotojams į mūsų rinką ir kurtis naujoms darbo vietoms“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Šiuo metu Lietuvos pramonė už elektros energiją moka vieną didžiausių kainų regione. Vyriausybė pritarė, kad intensyviai elektros energiją naudojančiuose pramonės sektoriuose veikiantiems elektros energijos vartotojams mokestinė našta būtų mažinama.

Už elektros energijos kiekį, viršijantį vieną gigavatvalandę elektros energijos, už praėjusius kalendorinius metus įmonės galės susigrąžinti 85 proc. sumokėtos VIAP kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, šios elektros energijos balansavimu ir jos centralizuota prekyba.

Įmonės, kuriose nebus įdiegtos geriausios energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, turės įsipareigoti šias priemones diegti, investuodamos ne mažiau kaip 75 proc. nuo susigrąžintos sumos. Šia lengvata galės pasinaudoti tiek jau veikiančios, tiek naujai investavusios energijai imlios pramonės įmonės.

Šiuo metu Lietuva netaiko lengvatų pramonei, veikiančiai intensyviai elektros energiją naudojančiose pramonės šakose. Todėl konkuruodama dėl tiesioginių užsienio investicijų Lietuva yra mažiau patraukli nei kitos regiono valstybės, kurios tokią lengvatą taiko, pavyzdžiui, Lenkija, Rumunija, Čekija ar Latvija.

Tam, kad VIAP kainos diferencijavimu energijai imlios pramonės įmonės galėtų pasinaudoti jau nuo 2019 m., įstatymų pakeitimams turi būti pritarta šioje Seimo pavasario sesijoje. VIAP diferencijavimo modelis iki jo taikymo taip pat turi būti suderintas su Europos Komisija ir tai jau pradėta daryti.

Šiandien taip pat pritarta įstatymų pataisoms, kurios sudarys sąlygas pagreitinti ir supaprastinti prijungimo prie elektros ir gamtinių dujų tinklų procedūrą. Įtvirtinus vadinamąją „Fast Track“ procedūrą, pagreitės prijungimas prie tinklų, nes vartotojai įrengiantys tinklus išvengs kai kurių procedūrų.

Tokia galimybe galės pasinaudoti tie elektros skirstomojo tinklo vartotojai, kurių elektros įrenginių galia yra didesnė kaip 250 kilovatų, o dujų sistemos pajėgumai lygus ar viršija 40 megavatvalandžių per valandą, taip pat elektros vartotojai (ne mažesnės kaip 10 megavatų (MW) galios) galės patys organizuoti prisijungimą prie elektros tinklų.

Lanksti „Fast Track“ procedūra suteiks vartotojams daugiau galimybių valdyti prijungimo procesą prie tinklų bei jį sutrumpinti, kas padės sukurti investuotojams patrauklesnę verslo aplinką. Tikimasi, kad „Fast Track“ procedūra pasinaudos apie 15–30 didžiųjų elektros vartotojų bei apie 10–20 stambiųjų dujų vartotojų per metus. Tikėtina, kad tai bus nekilnojamojo turto vystytojai, prekybos centrai bei kiti.

Dar vienas svarbus teisės aktų pakeitimas, skirtas stambiems elektros energijos vartotojams – galimybė prisijungti tiesiogiai prie elektros perdavimo tinklo. Tokia galimybe galės pasinaudoti tie vartotojai, kurių įrenginių galia yra ne mažesnė nei 10 MW ir kurie įsipareigos 10 metų nemažinti galios ir tiek pat laiko mokėti galios mokestį.

Skaičiuojama, kad ši naujovė leis įmonėms sumažinti veiklos kaštus. Dar daugiau, nauja tvarka leistų efektyviau subalansuoti skirstomojo ir perdavimo tinklų panaudojimą bei padidintų energijos tiekimo patikimumą pramonės įmonėms.

Kita visiems energijos vartotojams aktuali priemonė – energetikos (elektros ir dujų) įrenginių įrengimo veiklos atestatai – leis atsisakyti didžiosios dalies Valstybinės energetikos inspekcijos (VEI) patikrinimų ir pažymų išdavimo, prijungiant naujų vartotojų įrenginius prie tinklų. Pagal naują tvarką atestuotos įmonės ir asmenys, įrengdami elektros ir gamtinių dujų energetikos įrenginius, privalės užtikrinti jų techninę saugą – pastarąją dalį iki šiol kontroliavo VEI. Tokie pokyčiai naujus įrengimus prijungiančių vartotojų laiką ir pinigus.

Vyriausybė taip pat pritarė visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos su jai būdingomis funkcijomis, kurias šiuo metu vykdo ESO, atskyrimui. Šie pakeitimai prisidės prie skaidresnės ESO veiklos – leis išgryninti valstybės reguliuojamas veiklas bei joms reikalingas sąnaudas. Taip pat tai prisidės prie ES trečiojo energetikos paketo nuostatų įgyvendinimo.

Įstatymų projektai, kuriems pritarė Vyriausybė, bus teikiami Seimui svarstyti pavasario sesijoje.